1. Articles
  2. אירועים עונתיים
  3. להשקיע טוב את עשרת ימי ד'ו אלחגה

להשקיע טוב את עשרת ימי ד'ו אלחגה

60142 2009/11/17 2024/05/19
Article translated to : العربية English Français Deutsch Español

 

 

ارفق صورة : monthly_11_2010/post-4072-0-90023800-1289067956.png

הורד
 

 

בשם אללה, השבח לאללה, תפילה לשלום עם שליחו של אללה ובני משפחתו וחבריו הצדיקים 

דיני אללה ביקום דין בחירת המועדף. כמה מנביאי אללה  בחר למועדפים גם כמה מלאכים על פני מלאכים אחרים, כמה חודשים על פני חודשים איחרים, וכמה ימים על פני ימים אחרים, מהימים ההם שבחר אללה להיות מועדפים עשרת הימים הראשונים של חודש "ד'ו אל חיג'ה", בואו נכיר את המעלות הטובות ביותר שלהם והמעשים הטובים ביותר לעשות בהם:

ראשון: העדיפות שלהם לפי הקוראן והסונה

1- אללה ישתבח ויתעלה אומר בסורת "השחר" בהשבעתו בשחר (1) ועשרת הלילות (2)

בפירוש "אבן קאת'יר" : עשרת הלילות קרי עשרת הלילות הראשונים של חודש "ד'ו-אל חיג'ה" לפי פירושיו של חברי הנביא מוחמד (ע.ש) אבן עבאס , אבן אל זובאיר, מוגאהיד , ואחרים.

2- על פי אבן עבאס על פי הנביא מוחמד (ע.ש) שאמר כי אין מעשה טוב יותר מזה שייעשה באחד מהלילות האלה , אמר אפילו הלחימה למען אללה , ענה : גם הלחימה למען אללה, חוץ מאיש אחד אשר הונו ונפשו בסיכון והוא יצא למענם על אף שחזר בלי כלום" גרסת אל בוח'רי 

 

בגרסה אחרת "אין מעשה יותר עדיף בעיני אללה ...." ועוד "אין ימים יותר עצומים בעיני אללה......"  בגרסה נוספת אין ימים אשר בהם מעשה טוב אהוב על אללה ....." 

3- על פי גאבר , הנביא מוחמד (ע.ש) אמר "הימים הכי טובים בעולם עשרת הימים הראשונים של ד'ו אלחיג'ה ......" גרסת אבן חבאן ואבו יעלי

 

נמסר במסורת כי המוסלמים הקודמים היו משתדלים במצוות באותם ימים. סעיד בן גוביר ,"בבואם של עשרת הימים האלה היה משתדל מאוד במצוות עד כדי עייפות" והיה אומר אל תכבו את מנורותיכם בלילות האלה ..." קרי הרבו בתפילות בלילות האלה. המצוות החשובות באותם ימים    

1- הצום

נמסר כי הנביא מוחמד (ע.ש) היה צם בתשיעי לחודש ד'ו אל חיג'ה וביום עשוראא ושלושה בכל חודש ויום שני וחמישי" גרסת אבו דאווד   

2-שבח את אללה הרבה

אללה יתעלה אמר בקוראן "אלה אשר משבחים את שמו של אללה בימים ידועים" סורת העלייה לרגל 28  

אבן עבאס אמר כי הכוונה בפסוק עשרת הימים הראשונים המקדימים את העלייה לרגל , המוסלמים אז היו יוצאים לשווקים בימים אלה ומהללים את שם אללה בפומבי. 

3-הקורבן

נמסר על ידי אבי הוראירא "אחד מחברי הנביא" כי הנביא מוחמד (ע.ש) אמר כי מי שיש לו כסף לקנות כבש קורבן ולא עשה אל יבוא להתפלל איתנו " גרסת אבן מאגא ואחמד.

4-צליינות (עומרה)

נמסר כי אבן עומר אמר כי צליינות בעשרת הימים האלה מועדפת על פני ימים אחרים כמו הראשונים של חודש רמדאן או הראשונים של חודש מוחראם

 

5- להרבות בקריאה לאללה

 

נמסר על ידי אבי מוסא אלאשערי אשר אמר כי עשרת הימים ההם שנזכרו בקוראן בהם נענים כל הבקשות והקריאות " נזכר בספר "שני החגים" מאת אלפיריאבי

הנביא (ע.ש) אמר כי אין מצווה יותר אדיבה עיל אללה מאשר הקריאה של עבדו- אלתרמד'י

6-חתימת קריאת ספר הקוראן בעשרת הימים

לנסות לסיים את קריאת ספר הקוראן בימים האלה לפחות .. החלם את ליבך על ידי פסוקי הקוראן ... התבונן בכל פסוק שאתה קורא.. התבונן בכל מילה .. וכל אות .... שלושה חלקים מהקוראן בקריאה כאשר האות האחת שווה עשר נדבות ..משמע שאתה זוכה בחצי מליון נדבות ביום.. אז ככה זנק עם הרווח היומי הזה ..

7- מבצע קבלת נדבות בהכפלות
הנביא (ע.ש) אמר : ((מי שקרא עשרה פסוקים נכתב לו בספרו שהוא לא היה מתעלם מזכר אללה, ומי שקרא מאה פסוקים נכתב לו בספרו שהוא היה אחד הצייתנים ומי שקרא אלף פסוקים נכתב לו בספרו המון נדבות))

8- אהבה אשר תכניס לגן עדן

אני מציע לך שיום אחד מהימים האלה תציע לאחד מחבריך לבוא להתארח אצלך בארוחת הפסקת הצום, להתפלל לאללה למען חבריך לפני הפסקת הצום , לשלוח להם מסרים להגיד להם שאתה אוהב אותם , העלה את הסיסמה "אוהב אותך

9- קשר משפחתי

הנביא (ע.ש) אמר "זה שמאמין באללה וביום האחרון חייב לשמור על קשר משפחתי" מוסכם

10- מבצע ביקור החולים

 

הנביא (ע.ש) אמר "כל מוסלמי שמבקר את אחיו המוסלמי החולה ביום, שבעים אלף מלאכים מתפללים למענו עד הערב, ואם יבקר אותו בערב , אותם מלאכים יתפללו למענו עד הבוקר " גרסת אל תירמד'י

אז אל תמנע מעצמך לקבל שכר זה , ואם אתה לא מכיר חולה אחד , יש הרבה כאלה בבתי החולים.....

11- מבצע השמחה שביכולתך להשרות על ליבו של המוסלמי

 

נמסר על ידי עבדואללה אבן עומר אשר אמר כי איש אחד בא אל הנביא מוחמד ואמר "שליחו של אללה מי מהאנשים יותר אהוב על אללה , הנביא אמר : האנשים הכי אהובים על אללה הם הכי מועילים לאחרים , והמעשה הכי אהוב על אללה זו השמחה שאתה משרה על ליבו של אחיך בכך שאתה עוזר לצאת ממשבר , פוקד עבורו חוב , מציל אותו מרעב , בשבילי לעזור לאח שלי במשהו יותר חביב עלי מלשבת במסגד יומם וליל"

אז נא פנה למשפחה ענייה ועזור לה לפקוד למענה חוב או להעניק לה כסף או אוכל..

 

12- מבצע לבוא מוקדם לתפילה

 

נמסר על ידי עבדואללה אבן עומר אשר אמר  "פעם התפללנו עם הנביא (ע.ש) את תפילת השקיעה , אחדים מאיתנו חזרו לבתיהם עד מועד התפילה הבאה ואחרים נשארו במסגד, אז הנביא בא לחבריו שיושבים במסגד בבשורה שאללה פתח אחד משערי השמים באומרו ישתבח ויתעלה למלאכים שלו "תראו אלה עבדי אשר סיימו תפילת חובה וממתינים במסגד לתפילה שאחריה" גרסת אבן מאגא

 

13-ישיבת לימוד קוראן במסגד

נמסר על ידי אבי אמאמה שהנביא מוחמד אמר האיש שהולך למסגד בכוונה רק ללמוד או ללמד משהו טוב שכרו כמו שכר העולה לרגל

14-ה בתשובה מוחקת כל החטאים

נמסר על ידי אבי טאוויל אמר שהוא בא אל הנביא מוחמד ושאל אותו: מה קורה לאיש אשר עשה כל מיני חטאים האם הוא יכול לחזור בתשובה, הנביא שאל אותו : האם התאסלמת?

אמר כן אני מאמין באללה ובך כשליחו של אלה , הנביא אמר עשה מעשי טוב ונטוש את החטאים , אללה ימחק לך את חטאיך ויתן לך במקומם נדבות.....

15- מעשה קל ושכר גבוה

מעשה מאד קל תוכל לעשות ולקבל שכר גבוה בכך שתוכל לקרוא לאחרים לעשות מעשים טובים בימים המבורכים ההם, הנביא אמר "מי שמלמד על דבר טוב כמוהו בשכר כמו העושה אותו "

16 - ארמונים בגן עדן

נמסר על ידי אום סאלאמה "אחת מנשותיו של הנביא" שהוא אמר "כל עבד מוסלמי שמתפלל ביום שנים עשר תפילה נוספת חוץ מתפילות החובה , אללה בונה לו בית בגן עדן. בגרסה אחרת הנביא אמר "כל מוסלמי מתרחץ "וודוא" לתפילה ומתפלל כל יום , אללה מעניק לו בית בגן עדן " גרסת מוסלים.

 

 

                                                 

 

 

 

 

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day