1. Articles
  2. Arrahiq Almagtoom _ Sheikh Safi‐ur Rahman Al‐Mubarakfuri
  3. Het bouwen van de Ka'bah en het arbitrageverhaal

Het bouwen van de Ka'bah en het arbitrageverhaal

3889 2010/12/07 2024/04/16

het bouwen van de ka'bah en het arbitrageverhaal:

toen de profeet  vijfendertig jaar oud was, vond een overstroming plaats die

de muren van de ka'bah beschadigde. angezien de muren al eerder waren

beschadigd door een brand, vonden de mensen van quraish het noodzakelijk om

ze te herbouwen. zij besloten daarop om de bouw alleen te financieren met het

eerlijk verdiende geld, dus geen geld dat afkomstig is van renteheffingen of dat

ten onrechte afgenomen was van een ander.

zij vreesden allah's bestraffing als zij het zouden slopen, maar toen vertelde

alwalied, de zoon van almoughirah hen: 'allah bestraft niet degenen die iets

herstellen' en begon zelf met het slopen. zij volgden hem hierin totdat ze de

fundamenten van ibrahiem bereikten.

zij startten de bouw van de ka'bah en verdeelden de bouwactiviteiten onder de

verschillende stammen. de vooraanstaanden droegen de stenen op hun

schouders. de profeet  en zijn oom al'abbas deden hetzelfde. een romeinse

bouwer, wiens naam baaqum was, was verantwoordelijk voor de bouw.

later bleek dat de -eerlijk verdiende- financiële middelen niet voldoende waren

om de bouw vanaf de fundamenten van ibrahiem te beëindigen, zij lieten

daarom ongeveer zes meter open en bouwden een muurtje aan de rand van de

oorspronkelijke grenzen als aanwijzing dat het bij de ka'bah behoorde. dit deel

wordt de "alhajar wal-hutaim" genoemd.

bij het bereiken van de plek van de zwarte steen "alhajar alaswad" tijdens de

bouwwerkzaamheden wilde elk stamhoofd zichzelf de eer verschaffen om de

steen op zijn plek terug te leggen.

dit leidde tot flinke ruzies onderling, die vier tot vijf dagen duurden. de situatie

dreigde in een bloedige strijd te veranderen, maar de wijze abu umayya, de

zoon van almughierah almakhzoumi, heeft dit kunnen voorkomen. hij was de

oudste man van quraish en stelde voor om de arbitrage over te laten aan de

eerste man die zou binnenkomen in de moskee en allen stemden daarmee in.

de voorbestemming van allah was dat die eerste man die zou binnen- komen na

dit besluit, de profeet  zou zijn. toen de mensen hem zagen zeiden ze: 'deze

man is de betrouwbare en wij accepteren hem, dat is mohammed'. toen hij bij

hen aankwam vertelden zij het verhaal, hij pakte een mantel, legde de zwarte

steen erin en vroeg een ieder die mantel vast te houden en hem vervolgens te

dragen naar de plek van de steen. toen zij die hadden bereikt, pakte mohammed

de steen en legde die op zijn plaats. het was de juiste oplossing waar iedereen over tevreden was.

 

de zwarte steen lag anderhalf meter hoog en de deur van de ka'bah lag twee

meter boven de grond zodat alleen degenen waar zij toestemming aangaven naar binnen konden.

zij hebben de hoogte van de muren verdubbeld en deze werden ongeveer acht

meter (18 thira'e). zij legden zes pilaren neer binnen de ka'bah in twee rijen en

maakten daarboven het plafond, ter hoogte van vijftien thira'e, dat ongeveer

zeven meter is. de ka'bah was voor deze renovatie namelijk zonder plafond of pilaren.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day