1. Articles
  2. Arrahiq Almagtoom _ Sheikh Safi‐ur Rahman Al‐Mubarakfuri
  3. Zijn afstamming, jeugd en de omstandigheden voor zijn Profetie

Zijn afstamming, jeugd en de omstandigheden voor zijn Profetie

3891 2010/12/07 2024/05/19

mohammed, allah's zegen en vrede zij met hem.

zijn afstamming, jeugd en de omstandigheden voor zijn profetie.

de nobele afstamming:

hij is de edelmoedigste onder de schepselen van allah, de beste onder zijn

gezanten en de laatste van de profeten; mohammed de zoon van abdullah, de

zoon van abdulmuttalib, de zoon van haashim, de zoon van abdu-munaaf, de

zoon van qusay, de zoon van kilaab, de zoon van murrah, de zoon van ka'b, de

zoon van lo'ay, de zoon van ghaalib, de zoon van fihr, de zoon van maalik, de

zoon van an-nadhr, de zoon van kinaanah, de zoon van khuzaima, de zoon van

mudrika, de zoon van ilias, de zoon van mudhar, de zoon van nizaar, de zoon

van mu'adh, de zoon van adnaan.

de geleerden zijn het er over eens dat adnaan van ismaïl afstamt, de zoon van

ibrahiem, vrede zij met hen. maar de namen en het juiste aantal van degenen

tussen hem en ismaïl, vrede zij met hem, zijn onbekend.

de moeder van de profeet doorsnee  is amina de dochter van wahb, de zoon

van abd munaaf, de zoon van zohrah, de zoon van kilaab. deze is de vijfde

grootvader van de profeet  van de kant van zijn vader. met andere woorden:

zijn vader en zijn moeder hebben dezelfde afstamming, deze komt bij kilaabuit.

volgens sommigen was de naam van kilaab, dat letterlijk honden betekent,

hakiem. maar volgens anderen was zijn echte naam u'rwah. hij stond bekend

om het gebruiken van honden bij de jacht en werd daarom kilaab genoemd.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day