1. Articles
  2. Arrahiq Almagtoom _ Sheikh Safi‐ur Rahman Al‐Mubarakfuri
  3. De levensloop van de profeet voor het gezantschap

De levensloop van de profeet voor het gezantschap

4636 2010/12/08 2024/05/29

de levensloop van de profeet  voor het gezantschap

vanaf zijn kinderjaren groeide hij op met een gezond verstand en lichaam. de

profeet  had goede karakter- eigenschappen en was het ideale voorbeeld van

wijsheid en ruimdenkendheid. uitermate welgemanierd en had een zuivere

persoonlijkheid. hij stond bekend als betrouwbaar, geloofwaardig, edelmoedig,

dapper, rechtvaardig, wijs, ascetisch, tevreden, zachtaardig, volhardend,

dankbaar, bedeesd, getrouw, bescheiden en oprecht.

de profeet  was verder zoals zijn oom abutalib hem in een gedicht omschreef:

de wolken worden verzocht te regenen door de zuiverheid van zijn gezicht,

hij is de schuilplaats voor de weeskinderen en de beschermer van de

weduwen.

hij onderhield goede banden met zijn bloedverwanten. hij was geduldig en viel

niemand lastig, hielp wie minder bedeeld waren totdat ze wat ruimer zaten. hij

was gastvrij en steunde mensen die bepaalde problemen hadden of een moeilijke

periode doormaakten.

allah, de verhevene, beschermde hem, stond hem bij en zorgde dat hij afkeer

kreeg van alle fabels en kwaad waarmee de mensen in zijn stam zich wel

bezighielden. hij heeft ook nooit feestelijkheden voor afgoden bijgewoond waar

beelden voor goddelijk werden verklaard en heeft nooit gegeten van het

geofferde in dit verband. hij kon er niet tegen om te luisteren naar de

eedaflegging in de naam van al-laat en al'uzza, laat staan het aanraken van die

beelden of de nabijheid daarvan opzoeken.

de profeet  heeft altijd afstand genomen van het drinken van alcohol en nooit

onbehoorlijke bijeenkomsten bijgewoond, terwijl veel jongeren in mekka elkaar zo regelmatig ontmoetten.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day