1. Articles
  2. De profeet Mohammed in de Bijbel
  3. Jezus (as) gaf zijn volk een test

Jezus (as) gaf zijn volk een test

4764 2010/12/08 2024/06/18

jezus (as) gaf zijn volk een test.

hij zegt dat er vele valse profeten en valse christenen zouden komen die grote wonderen zouden verrichten. maar als valse profeten wonderen kunnen verrichten, hoe kan men dan de valse profeet onderscheiden van de ware profeet? jezus (as) zegt in matteüs 7:15-18

…wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen…


 

wij moslims zijn geen uitzondering op alle andere gemeenschappen. ook wij hebben zwarte schapen in onze gemeenschap. er zal best wel een 'moslim' zijn die elke hindoe of christen onder de tafel drinkt, of een 'moslim' die steelt of een andere wet overtreed. maar, en ik ben trots om het volgende te zeggen, dat wij moslims, het laagste percentage alcoholisten hebben, het laagste percentage zelfdoding, gok- en drugsverslaafden, laagste criminaliteit, laagste scheidingspercentage en wij hebben het hoogste liefdadigheidspercentage.

 

met wat god ons gegeven heeft, zijn wij de meest liefdadige mensen, de meest gastvrije mensen, de meest sobere mensen. nogmaals, wij hebben onze zwarte schapen. onder de moslims zijn er ook criminelen, alcoholisten, verkrachters, etc. maar er is geen één gemeenschap die zulk lage percentages heeft, dan de islam. op dit moment zijn er meer dan een miljard moslims in de wereld. en dit aantal neemt nog steeds toe. ook de kennis, de wetenschap en al het goede uit de edele koran, heeft een enorme goede invloed gehad op onze huidige kennis van heel veel zaken. ook heeft het een zeer goede invloed op de gehele samenleving, met "vrede" als kern. dus al met al kunnen we concluderen dat de vruchten van de boodschap van mohammed en al wat deze zegel der profeten achter heeft gelaten, goed is. dus van een ware profeet.

 

we hebben nu naar aanleiding van één vers uit de bijbel, deuteronomium 18:18, gezien dat de komst van mohammed aangekondigd wordt. lees nu maar eens handelingen 3:22-23

…mozes toch heeft gezegd: de here god zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal…

 

en handelingen 7:37

…mozes, die tot de kinderen israëls gezegd heeft: een profeet gelijk mij zal god u uit uw broeders doen opstaan…

 

deze verzen onderstrepen deuteronomium 18:18.

 

maar er is nog veel en veel meer. eén voorbeeld is bijvoorbeeld het volgende: jezus (as) zegt in johannes 16:5-15

…want indien ik niet heenga, kan de trooster niet tot u komen, maar indien ik heenga, zal ik hem tot u zenden. en als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel… en …doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen…

 

ik hoop dat u hier eens goed over nadenkt.

voor zover dit onderwerp. er is nog zoveel te vertellen. zo laat de bijbel o.a. zien dat jezus (as) niet gestorven is aan het kruis. jezus (as) zegt ons de geboden na te komen. met andere woorden, de wet is er niet voor niets en iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

 

ik roep alle mensen op om te blijven lezen, leren en te bestuderen. ik nodig alle mensen tot de islam uit. tot slot, al het goede in dit boekje komt van allah, en de fouten zijn door mij gemaakt. ik vraag allah daar vergeving voor.

 

laa ilaha illallah - mohammad rasoel allah

 

er is geen god dan allah, en mohammed is de boodschapper van allah.

Previous article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day