1. Articles
  2. De profeet Mohammed in de Bijbel
  3. De broeders van de joden

De broeders van de joden

4677 2010/12/08 2024/06/18

de broeders van de joden

de profeet abraham (as) had meerdere vrouwen; o.a. sara en hagar. abraham (as) kreeg een zoon met hagar, de profeet ismaël (as). ook met sara kreeg abraham (as) een zoon, de profeet isaac (as). ismaël (as) en isaac (as) waren dus broeders. in de bijbel lezen we in genesis 21:13 het volgende:

 

 …want door isaac zal men van uw nageslacht spreken. maar ook de zoon der slavin (hagar) zal ik tot een volk stellen, omdat hij uw nakomeling is…

 

en in genesis 21:18 staat over ismaël (as):

 …want ik zal hem tot een groot volk stellen…

 

de afstammelingen van isaac (as) zijn de joden, bedoeld in genesis 21:13. de afstammelingen van ismaël (as) zijn de arabieren, het grote volk bedoeld in genesis 21:18. lees ook maar eens galaten 4:22-25

…er staat immers geschreven, dat abraham twee zonen had, één bij de slavin en één bij de vrije……de ene van de berg sinai, die slaven baart, dit is hagar. het (woord) betekent de berg sinai in arabië…

 

als we kijken naar het gedeelte van deuteronomium 18:18

…uit het midden van hun broederen…,

de broederen van de joden; de arabieren. de arabieren zijn de broederen van de joden. dus de profeet die aangekondigd wordt in deuteronomium 18:18 zal komen van het arabische volk. jezus (as) was een jood, dus hij was één van hen. dus jezus (as) wordt niet bedoeld in het betreffende vers.


 

maar de profeet mohammed was een arabier, dus mohammed is de profeet in deuteronomium 18:18.

een ander aspect in deuteronomium 18:18 is;

 …ik zal mijn woorden in zijn mond leggen…

 

hoe kun je iemand woorden in de mond leggen? hoe kan ik, bijvoorbeeld, woorden in uw mond leggen? dat kan als volgt: stel, wij spreken een andere taal en u moet mij na zeggen.

ik zeg: "qoel hoewallahoe ahad".

u zegt mij na: "qoel hoewallahoe ahad".

dan zeg ik: "allahoe sammad".

u herhaalt mijn woorden: "allahoe sammad".

ten slotte zeg ik tot u: "lam jalid wa lam joelad. walam jakoel la hoe koefoewan ahad".

u zegt: "lam jalid wa lam joelad. walam jakoel la hoe koefoewan ahad".

de woorden die u zegt, zijn niet uw woorden. u weet niet eens wat die woorden betekenen. deze woorden zijn de woorden van wie u die hoort. u herhaalt ze alleen. u herhaalt deze woorden, dus ik leg deze woorden in uw mond. de woorden die ik in uw mond gelegd heb, betekenen:

 "zeg: 'hij is allah, de enige. allah is de enige van wie al het geschapene afhankelijk is. hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. en niet één is aan hem gelijkwaardig'."(nederlandse vertaling van de edele koran, soerah 112: "al ikhlâsh" (het zuiveren))

 

nu, als we kijken naar deuteronomium 18:18, en u leest dit vers, leg ik dan woorden in uw mond? nee, ik leg pas woorden in uw mond, als u ze niet kent, als u er nog nooit van gehoord heeft. als u herhaalt wat ik u zeg, dan pas leg ik woorden in uw mond.

 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day