1. Articles
  2. HET WARE GELOOF - Door : ABU AMEENAH BILAL PHILIPS
  3. DE BOODSCHAP VAN DE VALSE GODSDIENST

DE BOODSCHAP VAN DE VALSE GODSDIENST

6035 2011/05/14 2024/07/22

de boodschap van de valse godsdienst

 

er zijn zoveel sektes, culten, religies, filosofieën en bewegingen in de wereld, waarvan iedereen beweert dat het de juiste weg of het enige ware pad naar allah is. hoe kan men vaststellen welke correct is, of dat allen correct zijn? de methode waardoor het antwoord gevonden kan worden, is door de oppervlakkige verschillen in de leerstellingen weg te nemen bij degenen die beweren dat het de ultieme waarheid is en het centrale object van aanbidding dat direct of indirect aangeroepen wordt, te identificeren.alle valse godsdiensten hebben één basisconcept gemeen met betrekking tot allah. zij beweren dat alle mensen goden zijn, dat specifieke mensen allah zijn, dat de natuur allah is of dat allah een verzinsel van de menselijke verbeelding is. aldus kan men verklaren dat de basisboodschap van de valse godsdiensten is dat allah in de vorm van zijn schepping aanbeden wordt. valse godsdiensten nodigen mensen uit naar de verering van wezens door de schepping of sommige aspecten van de schepping god te noemen. bijvoorbeeld: de profeet jezus nodigde zijn aanhangers uit om allah te aanbidden, maar degenen die vandaag de dag beweren zijn volgelingen te zijn, roepen mensen op om jezus te aanbidden, en beweren dat hij allah was.boeddha was een hervormer die een aantal humanistische principes aan de godsdienst in india introduceerde.


 

hij heeft niet beweerd god te zijn, noch stelde hij dat hij een object van verering was. nu hebben de meeste boeddhisten buiten india hem aangenomen als een god, ze werpen zich neer voor afgoden met zijn gelijkenis. door gebruik te maken van het principe om objecten van aanbidding te identificeren, worden valse godsdiensten herkenbaar en de verzonnen aard van hun oorsprong wordt duidelijk. zoals god zegt in de koran:

 

“dat die u naast hem aanbidt zijn slechts namen die u en uw voorvaders hebben uitgevonden waarvoor allah geen autoriteit naar beneden heeft gestuurd. het bevel behoort enkel tot allah: jij aanbidt naast allah niets, dan ijdele namen die jij hebt uitgedacht, jij en jullie vaderen; allah heeft daar geen gezag voor nedergezonden. de beslissing berust bij allah alleen. hij heeft bevolen dat jij naast hem niets zult aanbidden. dit is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen beseffen het niet.”

(yusuf 12:40)

 

er kan gesteld worden dat alle religies goede dingen onderwijzen, dus waarom zou het uitmaken welke we volgen. het antwoord hierop is dat alle valse religies het grootste kwaad leren, afgoderij (aanbidding van (een deel van) de schepping). afgoderij is de grootste zonde die de mens kan begaan, omdat het de hele bedoeling van de schepping tegenspreekt.


 

de mens is geschapen om alleen allah te aanbidden. zoals allah expliciet in de koran heeft verklaard:

 

“en ik heb de djinn en de mensen slechts tot mijn aanbidding geschapen.”

(ad-daariyaat 51:56)

 

dus, het aanbidden van (een deel van) de schepping, wat de essentie van afgoderij is, is de enige onvergefelijke zonde. wie in deze staat van afgoderij komt te overlijden, heeft zijn lot in het volgende leven verzegeld. dit is geen mening, maar een geopenbaard feit, verklaard door allah in zijn laatste openbaring aan de mensheid:

 

“waarlijk, allah vergeeft niet dat men iets met hem vereenzelvigt, maar hij zal wie hij wil al hetgeen daarbuiten staat vergeven.”

(an-nisaa 4:48 en 116)

 


 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day