1. Articles
  2. DE RECHTEN VAN DE MENS IN DE ISLAM
  3. De rechten van de werknemers/arbeiders

De rechten van de werknemers/arbeiders

3051 2013/01/09 2024/07/14

De Islam heeft een aantal regels samengesteld voor arbeid en arbeidskrachten. Een werkgever, moet volgens de Islamitische wet een rechtvaardige en hartelijke band onderhouden met zijn werknemers en arbeidskrachten. Een dergelijke relatie moet gebaseerd zijn op gelijkheid, vriendelijkheid en broederschap van de Islam. Dit is gebaseerd op de Hadith van Allah’s Boodschapper (VZMH): “Uw arbeiders en slaven zijn uw broeders, die Allah onder u heeft geplaatst. Wie er een onder zich heeft, moet hem voeden van wat hij zelf eet, kleden van wat hij zelf draagt en hem niet overbelasten. Maar als u hem toch overbelast, dan help hem.” (75)

 

Verder houdt de Islam de eer en waardigheid van de arbeiders in stand. Allah’s Boodschapper (VZMH) zei: “Het beste loon of inkomen is dat van eerlijk werk.” (76)

 

Bovendien verplicht de Islam de werkgever het loon duidelijk te maken aan zijn werknemer vóór hij aan zijn werk begint. (77)

 

Allah’s Boodschapper (VZMH) heeft de rechten van een arbeider en het loon dat hij behoort te ontvangen, verzekerd. Hij (VZMH) verklaarde: “Ik ben de tegenstander van drie mensen op de Dag der Opstanding: een die in mijn naam gaf en daarna verraderlijk was, een die een slaaf bevrijdde en de prijs consumeerde en een iemand die een man te werk stelt, maar hem niet zijn rechtmatige loon geeft.” (78)

 

Allah’s Boodschapper (VZMH) heeft geïnstrueerd dat de werknemer zijn arbeiders moet betalen ‘vóór dat hun zweet is opgedroogd.’ (79)

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day