1. Articles
  2. Let op je woorden
  3. De Drievoudige Filtertest

De Drievoudige Filtertest

Under category : Let op je woorden
1718 2013/08/26 2024/07/21

Tijdens de gouden Abbasideperiode, was één van de geleerden in Bagdad, de hoofdstad van het moslimkhalifaat op dat ogenblik, befaamd om kennis. Op een dag ontmoette een goede kennis deze grote geleerde en zei: "Weet u wat ik juist over uw vriend hoorde?"

Geleerde: "Wacht eventjes, alvorens het met te vertellen, wil ik dat je een kleine test ondergaat. Het wordt de Drievoudige Filtertest genoemd."

De Man: "Drievoudige Filtertest?"

Geleerde: "Dat is juist, alvorens u over mijn vriend spreekt zou het een goed idee zijn om even te filteren wat u gaat zeggen."

De geleerde ging verder: "Daarom noem ik het de drievoudige filtertest. De eerste filter is Waarheid. Bent u absoluut zeker dat wat u op het punt staat me te vertellen waar is?"

De Man: "Nee, eigenlijk hoorde ik het enkel..."

Geleerde: "Oké, dus u weet niet of het werkelijk waar is of niet. Nu proberen we de tweede filter, de filter van Goedheid. Is wat u wilt vertellen over mijn vriend iets goeds?"

De Man: "Nee, in tegendeel."

Geleerde: "Zo, dus u wilt mij iets slecht over hem vertellen, maar u bent niet zeker dat het waar is. U kunt de test nog verder doen niettemin, omdat er nog één filter is: de filter van het Nut. Is wat u me wilt vertellen over mijn vriend iets dat nuttig zal zijn voor mij?"

De Man: "Nee, niet echt."

Geleerde: "Goed, als wat u me te vertellen hebt noch waar is, noch goed is, noch zelfs nuttig is, waarom zou je het dan aan mij vertellen?"

Allah de Verhevene heeft in de Qor-aan in Soerah 49 (al-H'oedjoerat) aayah 12 gezegd (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “O jullie die geloven! Vermijd in het algemeen verdenking want achterdocht is een zonde. En spioneert niet, en roddel niet over elkaar. Zou iemand van jullie het vlees willen eten van zijn dode broeder? Jullie zouden het haten (dus haat roddelen, kwaadsprekerij). En vrees Allah. Waarlijk, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Genadevol.”

 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day