1. Articles
  2. Opgelet voor een slechte einde
  3. Opgelet voor een slechte einde - I

Opgelet voor een slechte einde - I

1541 2013/09/14 2024/07/18In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

 

Alle lof bohoort tot Allah, de Beschermer in tegenspoed, de Unieke in trotsheid en vrede zij met de profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen.

 

Vervolgens: Een plaats die onrust veroorzaakt bij de ‘arifine (mystici) en die slaaploze nachten verwekt bij degene die vrezen. Een plaats waar veel zondaars niet slagen, een plaats waar velen te gronde gaan. Die plaats heet “slechte einde” , een plaats die leid naar het vuur, die leid naar een vreselijke straf.

O zondaar! Beschik je kennis over die plaats?!

O zondaar! Heb je ooit eens van de volgende hadieth gehoord, die de harten van de vromen ontsteld, de profeet (vzmh) zei:”Echter een man verricht een tijd lang daden van iemand die het paradijs zal binnen treden, maar hij eindigt zijn leven met een daad van iemand die in het vuur zal belanden, en man verricht een tijd lang daden van iemand die in het vuur zal belanden, maar hij eindigt zijn leven met een daad van iemand het paradijs zal binnen treden. (overgeleverd door imam moslim)

Hij (vzmh) zei ook: “...immers het zijn uw laatste daden die bepalend zijn.“ Ibn rajab gaf de volgende commentaar op deze hadieth: “Algemeen gezien zijn de laatste daden van een moslim de vruchten van zijn vorige daden. Dit alles staat geschreven in het boek, zodoende waren de metgezellen erg angstig voor een desastreus einde, onder hen waren er die nerveus of zenuwachtig worden als ze dachten aan hun vorige daden.“

 

Hatim Alassam zei: ”Wiens hart niet bewust is van vier gevaren, is bedrogen en is niet veilig van de ellende. 1) De dag des plechtigheid, de dag toen er gezegt werd:” Die mensen zijn voor het paradijs bestemt en het maakt niet uit, en die mensen zijn voor het vuur bestemt en het maakt niet uit.” En hij weet niet tot welk groep hij behoort. 2) Toen hij in drie duistere fasen geschapen werd waarbij de engel, de vreugde en de ellende verkondigt, en hij weet niet of hij tot de vreugde mensen behoort of tot de mensen van ellende. 3) Hawl Almatla’[1] en hij weet niet of Allah tevreden is over hem of Zijn toorn op hem rust 4) De dag dat de mensen in verschillende groepen tevoorschijn komen en hij niet weet welk weg hij zal bewandelen.

Sahl bnoe ‘ata zegt: “De vromen hebben angst voor een slechte afloop bij ieder voetstap die ze zetten en bij elke beweging die ze doen, zij zijn degenen die Allah als volgt beschrijft: “En degenen die hun giften gaven terwijl hun harten vol ontzag zijn omdat zij tot hun heer zullen terugkeren (23-60)

‘Ata algafaaf zei: “Ieder keer als ik Attawri zag, waren zijn ogen in tranen. En als ik vroeg wat er gaande is, antwoorde hij:“Ik ben bang dat ik in het Boek tot mensen van ellende zal behoor.“

 

 

O zonderdaar! Hier werd je uitgelegd door de ‘arifoen (mistici) wat een slechte afloop inhoud....Hoe sta jij daarover? Behoor je tot degenen die de slechte afloop vrezen of tot degenen die denken dat hen een goede afloop werd verzekerd. Wat bent u toch een sukkelaar als je bij de tweede groep mensen behoort? En hoe kan een persoon zich veilig voelen als hij de weg bewandeld richting slechte einde.

O zondaar! Opgelet...opgelet!

Ibn Almoubaraq zei:“De helderzienden voelen zich niet veilig voor 4 dingen: 1) Een zonde die zij hebben begaan, en zij weten niet wat Allah met hen zal doen 2) Zij voelen zich niet veilig om zondeloos door de rest van hun leven te gaan. 3) Deugden die hen werden geschonken, maar die gelijkertijd een proef zijn. 4)Dwaling die hen versiert werd als leiding...“

 

O zondaar! Hoe kun je je eigen wijs maken dat je zult slagen en je bewandelt het pad van de zondaars...en je brengt je nachten in de ontevredenheid van Allah door.  

Opelet voor een verrassing, waarvan je wakker wordt tot u zich voor strenge engelen bevindt.

Hassan Albasri zegt in zijn preken:“Haast u!Haast u!  Het is een kwestie van ademhaling, want als die ophoud, worden je daden waarmee je Allah aanbid beindigd. Mag Allah de persoon vergeven die naar zijn eigen kijkt, vervolgens in tranen barst als hij zijn zonden op somt en daarna het volgend vers leest:“ Wij zullen voor hen de juiste (vergelding) voorbereiden“ (19-84)

 

En als je wilt –ocharme- kan ik u een paar verhalen van vrome voorgangers vertellen die erin slaagden een evenwicht te creëren tussen aanbiddingen en angst voor een slechte afloop. Hopelijk keert uw verloren hart terug naar Allah en dat u wakker geschud wordt voor het te laat wordt. Door ’Ali bin abi talib : “Ik bezocht Omar bin Alkhatab en ik trefte hem huilend aan, na dat hij door aboe loe’loe‘ met een mes bestoken werd“ ik vroeg hem wat er gaande was. Hij antwoorde: “De boodschap vanuit de hemel doet mij huilen, daar ik niet weet wat mijn Heer met mij zal aanvangen, behoor ik tot de mensen van het paradijs of tot degenen van het vuur“ Ik antwoordde: ‘‘Ik verheug u, ik hoorde de boodschapper van Allah (vzmh) meerdere malen het volgende zeggen: “Aboe bakr en Omar zijn de leiders van het paradijs.“ Omar zei:“ Bent u getuig voor mij o ‘Ali, dat ik het paradijs zal betreden?“ Hij (‘Ali) antwoorde:“Ja ....“.

Mohammed bin Qais zei:“Een man uit Medina lag op zijn sterfbed en opeens schrok hij, de mensen rond hem zeiden:“Schrik je?“ en hij antwoorden:“Waarom zou ik niet schrikken, ik zou zelf schrikken indien de leider van Medina zijn boodschapper naar mij zou sturen en wat dan met de boodschapper van de Heer der werelden.“

Een ander huilende op zijn sterfbed, toen hem gevraagt werd waarom hij huilde zei hij: “Allah zegt: “...En er zullen voor hen (bestraffingen) van Allah verschijnen, waar zij nooit rekening mee gehouden hebben.“ Bij Allah ik weet niet wat mij te wachten staat!  

Een man zei eens: “Als ik moet kiezen tss. martelaarschap aan de deur van mijn huis of sterven als een moslim aan de deur van mijn kamer, dan zou ik de tweede kiezen, want ik weet niet wat er met mij kan gebeuren tussen de deur van mijn kamer en de deur van mijn huis. 

Sofian Attawri huilde en zei: “Ik vrees mijn geloof te verliezen op mijn sterfbed.“

Malik ibn Dinar bad eens nachts en nam zijn baard bij zij hand en zei: “O mijn Heer u kent de inwoners van het paradijs en de inwoners van de hel, tot welke groep behoort Malik.“

O zondaar![1] Hawl Almatla‘ is datgene wat bij de dood van een mens onthult wordt zoals zijn bestemming hetzij het paradijs hetzij het vuur.

Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day