1. Articles
  2. Opgelet voor een slechte einde
  3. Opgelet voor een slechte einde - III

Opgelet voor een slechte einde - III

1670 2013/09/14 2024/07/24

Ibn assamaak zegt: “Wees op je hoede voor de kwellingen en het verdriet, niemand kan je omschrijven wat je zal ontmoeten en eveneens wat je zal zien.“

O Zondaar! Herpak je en haast je en verricht een oprecht berouw, echter dagen en nachten rollen je leven op zonder dat je het beseft. Een verstandige is degene die zich voorbereid op de onmoeting van Allah en een slechte afloop vreest.

Ibn rajab zegt: “De metgezellen zeiden: er zijn mensen die wensen om in jullie plaats te zijn, de doden wensen om maar een uur te leven zodanig dat ze berouw kunnen tonen, en streven naar goede daden, en dat kan niet waar zijn.

O zondaar!  Een slecht einde is de slechste bestemming en de ergste plaats.  Hieronder lees je het verhaal van mensen die continu zondigen. Totdat de dood hen verrast en zij nog altijd plezier beleven en in een slechte einde belanden.

Mohammed bin ‘Ojaina Alfizari zegt: “Ik hoorde Abo Ishaaq Alfizari zeggen tegen Abdellah bin Almoubarak: ‘‘O Abo Abdellah er was een man onder ons die meer kennis had dan jou, en toen hij op zijn sterfbed lag, zei men tegen hem: “Zeg la ilaha ila Allah“. Die man atwoordde: “Ik kan het niet zeggen“. Dat werd hem twee keer herhaalt, totdat hij op die wijze stierf  en toen ik mij naar hem informeerde, werd mij gezegd dat hij zijn ouders ongehoorzaam is.

Abo bakr bin Abdellah Almouzani zei:“Een man van bani Isra-iel had veel geld verzamelt, maar toen hij op zijn sterfbed lag, zei hij tegen zijn zonen, laat mij eens mijn geld zien, en toen zijn zonen hem een deel van zijn eigendommen hebben laten zien barste hij in tranen uit. De engel des dood treft hem wenend aan en vroeg hem waarom hij huilde en dat hij hem niet zal verlaten totdat hij een einde maakt aan de relatie tss. hem en zijn ziel, de man van bani Isra-iel vroeg de engel des dood om hem wat tijd te geven om zijn geld uit te delen. Waarop hij antwoorde: ‘‘Ik kan je geen tijd meer geven, je had het beter gedaan voor je tijd is aangebroken en hij nam zijn ziel.“

Rabi‘ bin barrah: “Ik zag een man in shaam op zijn sterfbed waarbij men hem vroeg om het woord ‘‘la ilaha ila allah uit te spreken.“ En hij zei grijnzend: “Moet ik het eten of drinken“

Abo hafs zei: “Ik ging bij een man binnen en hij lag op zijn sterfbed en ik zei tegen hem zeg “La ilaha ila Allah“. Hij zei: “Er is een barrière tss. mijn en het woord.“

 

 

Ibn Rajab zei: “Ik zag een mens bij zijn dood zijn hoofd klappen geven en hij herhaalde de volgende woorden van Allah : Opdat geen ziel moge zeggen: "O wat een spijt heb ik over hetgeen waarin ik te kort schoot tegenover Allah! En inderdaad behoorde ik tot de spotters." En een ander zei op zijn sterfbed: “Het wereldsgenot heeft mij voor spot gezet en mijn dagen gingen voorbij.“  Weer een ander zei op zijn beurt: “Laat het wereldsgenot je niet misleiden.“

Er was eens een dronken persoon die door zijn vrouw  vermaant wordt, hij werd kwaad en zwoer dat hij drie dagen niet zal bidden anders zal hij met zijn vrouw scheiden, maar hij kon de scheiding van zijn vrouw niet verdragen en koos uiteindelijk om drie dagen niet te bidden, vervolgens overleed hij zonder dat hij het gebed verricht en hij was verslaafd aan drank.

Er werd eens vertelt over een dronkaard dat hem werd gezegd bij zijn dood: “Zeg ‘la ila Allah‘, waarop zij antwoordde:“Drie en een half, vier en een half.“ (Een teken dat hij dronken is).

Er wordt weer aan een ander gezegd: “Zeg la ilaha illa llah“. En hij antwoordde:“Het huis van x werd gerenoveerd en in de tuin van y werd bewerkt.

O zondaar! Haast je en verricht berouw voor het te laat is. Denk aan de dood, en weet dat de zonden de weg is naar een slechte einde.

Streef ocharme naar de purificatie van het innerlijke en het uiterlijk, de dood is een nadere bezoeker, en degene die bang zijn zetten zich in en vluchten, dus vlucht van je zonden naar de Vergever van de zonden, en begin een nieuwe leven, een leven die begint met berouw en die eindigt met goede daden, hopelijk word je een van degenen die welslagen en degenen die een slechte einde zullen ontwijken.

 

 

Previous article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day