1. Articles
  2. De Boodschap van de Islam
  3. Monotheïsme in Islam

Monotheïsme in Islam

Under category : De Boodschap van de Islam
1253 2014/11/23 2021/07/28

Islam, zoals andere goddelijke religies, draagt een aantal voorschriften en leerstellingen uit, waarvan Allah wil dat Moslims deze geloven en uitdragen, maar dwang is geen geldige wijze om dit doel te bereiken.


Allah (I) zegt : (Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker de Leiding is duidelijk van de dwaling te onderscheiden.) [2:256]


Islam draagt haar aanhangers op om de religie op een goede en eerlijke wijze te verspreiden.

Allah (I) zegt: (Nodig uit naar de Weg van Jouw Heer, met wijsheid en goede prediking, en redetwist met hen op de beste wijze.) [16:125]


Het is een fundamenteel principe dat een persoon overtuigd moet zijn voordat hij of zij moslim wil/kan worden, want als zij het onder dwang doen, dan zullen hun daden en uitspraken niet conform hun geloof zijn, en dat wordt omschreven als hypocrisie in de Islam. Allah waarschuwt duidelijk tegen hypocrisie en ziet het als een zonde die groter is dan het eigenlijke ongeloof.


Allah (I) zegt: (Voorwaar de hypocrieten zullen zich in de laagste gradatie van het vuur bevinden.) [4:145] 


De rol van de Profeten is : om de boodschap aan de mensen te verkondigen en hen te leiden naar de rechtschapenheid zonder dwang of drang.


Allah (I) zegt: (En gehoorzaam Allah, en gehoorzaam de Boodschapper. Als jullie je dan afwenden, dan rust op Onze boodschapper(s) slechts de plicht tot) de duidelijke verkondiging.) [64:12]

 

Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day