1. Articles
  2. De Boodschap van de Islam
  3. De voornaamste doelen in Islam

De voornaamste doelen in Islam

Under category : De Boodschap van de Islam
1264 2014/11/23 2021/09/21

De Profeet (r) zei in Mina[1] in zijn afscheidsrede[2]: “Weten jullie wat voor dag dit is?” Zij (i.e. de metgezellen) antwoorden, “Allah en zijn Boodschapper weten het beter.” Hij zei, “Waarlijk dit is een heilige dag (de Dag van  ‘Arafah tijdens de Hajj). Weten jullie wat voor plaats dit is?” Zij (de metgezellen) antwoordden, “Allah en Zijn Boodschapper weten het beter.” Hij zei, “Een heilige plaats (Mekka en haar omgeving). Weten jullie welke maand dit is?” Zij (zijn metgezellen) antwoordden, “Allah en Zijn boodschapper weten het beter.” Hij zei, “Een heilige maand (de maand van Dhul-Hijjah, de 12e maand van de Islamitische Kalender). Waarlijk, Allah heeft jullie levens, jullie rijkdom en jullie eer, onschendbaar en heilig gemaakt, zoals de heiligheid van deze [heilige] dag, in deze [heilige] maand, op deze [heilige] plaats.”  [al-Bukhari]


De belangrijkste doelen waartoe de islam oproept en welke zij behoudt en bewaart, zijn het behoud van de religie, leven, eer, welvaart, geest, nageslacht, evenals het behouden van de rechten van de zwakken en gehandicapten. Waar het gaat om de onschendbaarheid van het leven, zegt Allah (I) het volgende: (En dood niet de ziel, die Allah verboden heeft (om te doden), behalve rechtmatig (d.w.z. in overeenstemming met het Islamitische rechtssysteem).) [17:33]


Met betrekking tot de onschendbaarheid van iemands welvaart, zegt Allah (I) : (En nuttig elkaars bezittingen niet onrechtmatig.) [2:188]


Waar het gaat om de heiligheid van eer, zegt Allah (I) : (En nader de ontucht niet. Waarlijk, het is een verdorvenheid en een slechte weg.) [17:32]


Hij (I) zegt ook: (En wie een fout of een zonde verwerft en deze vervolgens toeschrijft aan een onschuldig persoon, voorzeker hij heeft een grote leugen en een duidelijke zonde op zijn geweten.) [4:112]


Met betrekking tot het verbod op overschrijdingen jegens afstamming en bloedlijnen zegt Allah (I) : (En wanneer hij zich afwendt, trekt hij over de aarde om daar verderf op te zaaien en om de gewassen en het vee te vernietigen, en Allah houdt niet van het verderf.) [2:205]


Islam hecht grote waarde aan het beschermen van de rechten van de zwakkeren, want het is meer waarschijnlijk dat deze onderdrukt zullen worden dan anderen. Daarom noemt Allah in de Qur'an verscheidene categorieën van zwakke mensen en de manieren waarop ze onderdrukt zouden kunnen worden.


Met betrekking tot de ouders zegt Allah (I) : (En jouw Heer heeft bepaald, dat jullie niets, behalve Hem en goed voor de ouders zijn. Als een van hen of beiden in jouw bijzijn de ouderdom bereiken, zeg dan geen ‘oef’ tegen hen en snauw hen niet af en spreek zachte woorden tot hen..) [17:23]


Met betrekking tot de wezen, zegt Allah: (Wat betreft de wees, verneder hem niet.) [93:9]

Islam beveelt dat hun welvaart wordt beschermd en behouden.


Allah (I) zegt: (En nader het bezit van de wees niet, behalve op een goede wijze (om het te verbeteren en te beschermen).) [17:34]


Met betrekking tot de kinderen, zegt Allah (I): (En dood jullie kinderen niet uit vrees voor armoede. Wij voorzien jullie en hen.) [6:151]


Waar het de zieken aangaat heeft de Boodschapper van Allah (r) gezegd: “Laat de gevangene vrij, voed de hongerige en bezoek de zieken.” [al-Bukhari]


Met betrekking tot de ouderen heeft de Profeet (r) gezegd: “Hij hoort niet bij mijn volgelingen, diegene die niet de ouderen respecteert, noch erbarmen heeft met de jongeren, noch respect heeft voor de geleerden.”  [at-Tirmidhi]


Waar het de behoeftigen aangaat, zegt Allah (I) : (En wat betreft de vragende (d.w.z. de bedelaar) snauw hem niet af.) [93:10]


 De Profeet (r) heeft gezegd: “Diegene die zijn broeder helpt als deze in moeilijkheden zit, Allah zal er voor hem zijn als hij het zelf moeilijk heeft.”  [Muslim]


Er zijn vele andere excellente manieren die de religie van Islam aanbeveelt voor de Moslims om deze aan te nemen, alle om het karakter van het individu te verfijnen en om de maatschappij als geheel te helpen hervormen.[1] Mina: een valei binnen de heilige omtrekken van Mekka.

[2] Tijdens de laatste en enige bedevaart (Hajj), van de Profeet (r).

 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day