1. Articles
  2. De Boodschap van de Islam
  3. De derde Zuil: Verplichte liefdadigheid (Zakaah)

De derde Zuil: Verplichte liefdadigheid (Zakaah)

Under category : De Boodschap van de Islam
1512 2014/11/23 2021/07/31

Dit is een vast percentage in geld dat een rijke Moslim geeft aan de armen en behoeftigen om hen te beschermen tegen de vernedering van het bedelen. Het is verplicht voor elke Moslim die de Nisaab bezit (het minimum bedrag waar vanaf Zakaah verplicht is).


Allah (I) zegt:(En zij werden uitsluitend opgedragen om niets anders dan (alleen) Allah te aanbidden, terwijl zij hun godsdienst zuiver aan Hem toewijden, als monotheïsten. En (zij werden opgedragen om) de Salaah te onderhouden en de Zakaah af te dragen: En dat is de rechte godsdienst.) [98:5]


Diegene die deze verplichting afwijst wordt geacht tot ongeloof te zijn vervallen, en heeft de rechten van de armen, de zwakkeren en de behoeftigen met voeten getreden. Het is geen belasting die de Islamitische Staat van haar onderdanen eist, zoals de onwetenden denken, want als dat zo was, dan zou het worden geheven van alle Moslims alsook de niet-Moslims! Een van de voorwaarden van Zakaah is nu juist dat een persoon Moslim is en het wordt niet genomen van een niet-Moslim.  Daarentegen kunnen ook niet-Moslims vallen onder de ontvangers van Zakaah


Onderstaand zijn een paar voorwaarden.

1. Het in bezit hebben van de minimale vereiste hoeveelheid: Iemands vermogen moet de limiet bereiken die is vastgesteld door de Religie van de Islam.

2. Het moet gedurende een heel jaar in iemands bezit zijn geweest. Als het vermogen dat niet is geweest, dan is er geen Zakaah over verschuldigd.


Allah heeft diegenen die gerechtigd zijn om Zakaah te ontvangen als volgt gespecificeerd.

Allah (I) zegt: (De Sadaqaat [Zakaah] is slechts voor de armen en de behoeftigen en voor degenen die hieraan werken (aan het inzamelen ervan)  en voor degenen van wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht, en voor de slaven die zichzelf vrij willen kopen) en voor degenen die schulden hebben, en om het uit te geven op de Weg van Allah, en voor de (behoeftige) reiziger; Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.) [9:60]


De hoeveelheid die betaald moet worden is 2.5 % over het geheel dat in de periode van een jaar verzameld is. Hierdoor, beoogt de Islam om armoede weg te nemen uit de Moslim maatschappij en de gevaren te verwijderen als gevolg van armoede, zoals diefstal, moord en andere handelingen waarbij de rechten of eer van de mensen in het geding zijn. Het doet het gevoel van wederzijdse afhankelijkheid en broederschap herleven in de Moslim maatschappij als de behoeften van de armen en behoeftigen vervuld worden.


Het verschil tussen Zakaah en belastingen is dat een Moslim dit welwillend en uit zichzelf betaalt; hij is zelf degene die de betaling regelt. Daar komt nog bij dat de naam al de doelstelling aanduidt[1], namelijk het reinigen van de ziel van de rijke Moslims. Het reinigt een Moslim ook van hebzucht, egocentrisme, gierigheid, en de liefde voor dit tijdelijke leven en het ‘verdrinken’ ervan in de verlangens van deze wereld, wat er allemaal voor zorgt dat hij zijn broeders en zusters onder de armen en behoeftigen vergeet.


Allah (I) zegt: (En wie gered wordt van zijn eigen gierigheid, zij zijn degenen die succesvol zullen zijn.) [59:9]


Het reinigt de arme mensen ook van haat en jaloezie die ze jegens de rijken zouden kunnen hebben. Armen ervaren dat ze geld krijgen van de rijken, zoals Allah heeft bevolen en ervaren dat er doorlopend voor hen gezorgd wordt, door dat ze geld krijgen en dat ze goed behandeld worden.


Islam geeft een ernstige waarschuwing af aan degenen die weigeren Zakaah te betalen.

Allah (I) zegt: (En laat degenen die gierig zijn met wat Allah hen van Zijn Gunst heeft gegeven, niet denken dat dit goed voor hen is!. Welnee het is juist slecht voor hen. Datgene waar zij gierig mee waren zal op de Dag der Opstanding als ketenen strak om hun nekken worden gespannen  En aan Allah alleen behoort de erfenis van de hemelen en de aarde toe.) [3:180]


De Profeet (r) heeft gezegd:“als de eigenaar van goud of zilver niet betaalt wat hij zou moeten, dan zullen, waar hij bij staat, op de Dag der Opstanding, platen van vuur voor hem gemaakt worden. Deze zullen dan verhit worden in het vuur van de Hel en zijn zijden, zijn voorhoofd en zijn rug zullen ermee gebrandmerkt worden. Ieder keer als zij afkoelen dan wordt het (proces) herhaald gedurende een dag waarvan de omvang gelijk is aan vijftig duizend jaar, totdat het oordeel is geveld over de slaven en hij ziet of zijn pad hem leidt naar het Paradijs of de Hel.” [Muslim][1] Zakah komt van het woord 'zakkah' wat zuiveren reinigen betekent

 

 

Previous article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day