1. Articles
  2. Benut deze dagen goed!
  3. De gedenkingen

De gedenkingen

Under category : Benut deze dagen goed!
1807 2014/12/11 2024/06/16

Het is Soennah om de Takbier1, Tahmied2, Tahliel3 en Tasbieh4 op te zeggen gedurende de eerste tien dagen van Dhoel-Hidjjah. Hardop in de moskee, thuis, op straat en op elke plaats waar het toegestaan is Allah te gedenken en Zijn Naam hardop uit te spreken. Dit als een daad van aanbidding en als een bekendmaking van de Grootsheid van Allah, de Verhevene. Mannen dienen deze woorden hardop te zeggen en vrouwen dienen het stil op te citeren.


Alle lof zij Allah die de tijd heeft geschapen en sommige tijden heeft begunstigd boven de andere. Zo zijn sommige maanden, dagen en nachten beter dan anderen. Hierin worden beloningen vele malen vermeerderd door de Genade van Allah voor Zijn dienaren.


Tot de specifieke tijden van aanbidding behoren ook de eerste tien dagen van Dhoel-Hidjjah. Deze zijn door Allah bevoorrecht boven alle andere dagen in het jaar. Ibn cAbbaas (moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn geen dagen waarin goede daden meer geliefd zijn bij Allah dan deze tien dagen.” De mensen vroegen: “Zelfs niet de strijd omwille van Allah?” Waarop hij zei:“Zelfs niet de strijd omwille van Allah. Behalve een man die erop uit trekt om te strijden en zichzelf en zijn bezittingen voor de zaak opgeeft en met niets terugkeert.”

(al-Boekhaarie)


Deze en andere teksten duiden erop dat deze tien dagen beter zijn dan alle andere dagen van het jaar. Hierop zijn geen uitzonderingen, zelfs niet de laatste tien dagen van Ramadan. Echter zijn de laatste tien nachten van de Ramadan beter, omdat deze Laylat ul-Qadr bevat. En deze is beter dan duizend maanden. Op deze manier kunnen de verschillende overleveringen met elkaar worden verzoend.

(Tafsier Ibn Kathier, boekdeel 5, blz. 412)

 


De verschillende aanbiddingen die gedurende deze tien dagen verricht kunnen worden, tonen aan dat deze dagen een grootse Gunst van Allah zijn. Deze worden dan ook gewaardeerd door praktiserenden. Het betaamt de moslim om deze Gunst te waarderen en deze kans optimaal te benutten. Dit doet men door deze tien dagen meer aandacht te schenken en zich in te spannen voor aanbidding. Tot de Gunsten van Allah aan Zijn dienaren behoort dat Hij ons vele manieren geeft om het goede te doen en Hem te aanbidden. Dit zodat de moslim voortdurend actief is in de aanbidding van zijn Heer.


Tot de goede daden waarnaar de moslim dient te streven gedurende de eerste tien dagen van Dhoel-Hidjjah behoren:


Het vasten

Het is van de Soennah om de negende dag van Dhoel-Hidjjah te vasten. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) ons heeft gemaand gedurende deze tijd goede daden te verrichten. Het vasten behoort tot de beste daden. Allah heeft het vasten voor Zichzelf gekozen. In een Hadieth Qoedsie staat vermeld: “Allah zei:“Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik geef er een beloning voor.”

(al-Boekhaarie)

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day