1. Articles
  2. Benut deze dagen goed!
  3. De gedenkingen

De gedenkingen

Under category : Benut deze dagen goed!
1928 2014/12/11 2024/06/16

Het is Soennah om de Takbier1, Tahmied2, Tahliel3 en Tasbieh4 op te zeggen gedurende de eerste tien dagen van Dhoel-Hidjjah. Hardop in de moskee, thuis, op straat en op elke plaats waar het toegestaan is Allah te gedenken en Zijn Naam hardop uit te spreken. Dit als een daad van aanbidding en als een bekendmaking van de Grootsheid van Allah, de Verhevene. Mannen dienen deze woorden hardop te zeggen en vrouwen dienen het stil op te citeren.

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day