1. Articles
  2. Benut deze dagen goed!
  3. De Hadj en cOemrah

De Hadj en cOemrah

Under category : Benut deze dagen goed!
1901 2014/12/13 2024/04/18

Eén van de beste daden die men gedurende deze tien dagen kan verrichten, is de bedevaart naar het heilige Huis van Allah. Degene die door Allah wordt geholpen om op bedevaart te gaan en alle rituelen naar behoren te verrichten, wordt geschaard onder de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Een geaccepteerde Hadj brengt geen andere beloning met zich mee dan het Paradijs.”


Het verrichten van goede daden in het algemeen


Goede daden zijn geliefd bij Allah. Ook brengen deze grote beloningen van Hem met zich mee. Degene die niet in staat is de Hadj te verrichten, dient zichzelf tijdens deze gezegende tijd bezig te houden met het aanbidden van Allah, het gebed, het reciteren van de Koran, het gedenken van Allah, het verrichten van smeekbeden, uitgeven van liefdadigheid, eren van de ouders, onderhouden van de familiebanden, bevelen van het goede, verbieden van het slechte en andere goede daden en daden van aanbidding.

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day