1. Articles
  2. Hoe kan ik de islam zien als een vredelievend geloof?
  3. Hoe kan ik de islam zien als een vredelievend geloof -1

Hoe kan ik de islam zien als een vredelievend geloof -1

2000 2015/01/10 2024/07/21

Het meeste geweld in de wereld vindt plaats in moslim landen, terroristen zijn meestal moslims, geweld tegen anders denkenden middels zelfmoord maakt van een moslim een martelaar en dus direct een lieveling van Allah.

 

Het oplaaiende geweld van de IS met bijbehorende moord partijen wordt niet algemeen veroordeeld door moslim landen. Geestelijk leiders roepen op tot geweld, de Joden moeten in zee gedreven worden en zo.  

 

Wat in vredesnaam is positief aan de islam ? 

De islam is niet veel meer dan een kopie van het Christendom met zeer eigen inbreng van mohammed. Die daarvoor in de leer geweest was bij de Christenen. 

 

De Christelijke wereld heeft zeker ook z’n kwalijke tijden meegemaakt maar de oorzaak daarvan was de kerkelijke intrepetatie van het Schrift.

 

De Bijbel predikt liefde en verdraagzaamheid. De Koran legitimeerd het doden van niet gelovigen, moord dus.  Hoe kan ik de islam zien als een vredelievend geloof ?

 

 

 

Antwoord:

Beste,

 

Helaas moeten we je gelijk geven dat er veel geweld wordt gepleegd over de hele wereld. En veelal wordt het geloof als excuus gebruikt om dit haat/geweld goed te praten. Het is voor ons onbegrijpelijk dat een religie als islam, die 14 eeuwen lang, liefde, respect en tolerantie heeft gepredikt, juist de laatste decennia in één adem wordt genoemd met geweld, haat en terrorisme.

 

Als we alleen al kijken naar de geschiedenis van de islam, zien we dat onder de islamitische heerschappij moslims, christenen, joden e.a. vredig en met respect met elkaar eeuwenlang hebben geleefd. In steden zoals bijv. Istanbul zien we nog steeds moskeeën, kerken en synagogen naast elkaar.

 

Een mooi voorbeeld is onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem. Hij stond op uit respect voor de overledene toen een menigte voor hem liep met een doodskist. Zijn metgezellen waren verbaasd omdat de overledene een joodse vrouw was en zeiden dit ook tegen onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem. Hij antwoordde: ‘ Zij is toch een mens.’ (Moeslim, Djenaiz 78)

 

Zeer interessant en noemenswaardig is dat het hier gaat om een ‘vrouw’. Onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, staat op voor een overleden joodse vrouw. Als er zoveel respect en waarde voor een ‘overleden’ vrouw wordt getoond. Is het dan mogelijk dat dezelfde religie een vrouw die nog leeft; minderwaardig, respectloos, onderdrukkend enz. laat behandelen?

 

Als de islam ons leert dat we respect moeten hebben voor overledenen, is het dan mogelijk dat dezelfde islam ons gaat aanmoedigen levenden, van welk (on)geloof te haten, onderdrukken, gewelddadig te zijn of te doden?

 

Waarden en normen van de islam is zelfs bij vele hedendaagse moslims helaas ver te zoeken.

 

Nog nooit in zijn ruim 14 eeuwige verleden is de islam zo misvertegenwoordigd door zijn volgelingen, 11 september, moord op Theo van Gogh, Al-Qaida en nu Isis, is zo’n grote smet die door ‘zogenaamde’ moslims op het schitterende gelaat van de islam is besmeurd, dat de ‘ware’ moslims die zich distantiëren van alle soorten geweld en misdaden, tientallen jaren nodig zullen hebben om deze smet weg te poetsen zodat de ware schittering weer tevoorschijn zal komen.

 

Onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, heeft vermeld dat een moslim diegene is waarbij anderen niet hoeven te vrezen voor zijn handen en tong (Moeslim Imaan 14) Als momenteel mensen vrezen voor sommige moslims, dan vallen die moslims niet in de categorie ‘moslims’ zoals onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, het heeft gedefinieerd. Waar ze wel bij horen zullen ze in het Hiernamaals zien, duidelijk is wel dat ze geen plek hebben in de islam van onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en de Koran.

 

Allah verbied de moslims om zelfs te roddelen achter iemand.‘Spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid’ (49:12) Ook wordt in de Koran zeer duidelijk gemaakt dat het doden van één mens gelijk is aan het doden van de gehele mensheid. (5:32). Als onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en de Koran deze verheven richtlijnen geven voor de moslims, hoe is het mogelijk dat diegenen die claimen volgelingen te zijn van de islam terreuraanslagen plegen en vele onschuldigen kunnen vermoorden? En dit bovendien ook nog pretenderen te doen in de naam van de islam?

 

Hierbij moeten we de islam geen onrecht aandoen. Alle negativiteit en slechte voorbeelden van de ‘moslims’ heeft er niet voor kunnen zorgen dat de verheven waarden en normen van de islam zijn schittering en aantrekkingskracht heeft verloren. Hoe kunnen we anders verklaren dat vooral in het moderne westen tienduizenden mensen zich per jaar aangetrokken voelen voor deze heldere verheven boodschap?

 

Zij hebben door de zandstorm die vooral uit het Midden-Oosten opwaait, toch nog de verheven normen en waarden van de islam gezien en met beide handen gegrepen. Nog interessanter om te vermelden is dat de overgrote deel van deze westerlingen die kiezen voor deze ‘vrouwonvriendelijke’ geloof, vrouwen zijn.

 

Helaas zullen er ook mensen zijn die door deze misdaden van ‘moslims’ afgeschrikt worden en die de misdaden van deze ‘moslims’ toeschrijven aan de Koran en graag zouden willen zien dat de Koran verboden zou worden. Dat er mensen zijn die door de daden van de moslims zo over de Koran denken is als een ‘zonde’ voldoende voor deze ‘moslims’. Met hun (mis)daden en zelfmoordacties schenden zij niet alleen de rechten van onschuldige andersgelovigen maar ook de rechten van ruim anderhalf miljard moslims. Ze zullen hierover geen verantwoording kunnen afleggen. Dus laat staan dat ze als ‘martelaar’ het paradijs binnenkomen, ze mogen blij zijn als de hel hen accepteert.

Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day