1. Articles
  2. Hoe kan ik de islam zien als een vredelievend geloof?
  3. Hoe kan ik de islam zien als een vredelievend geloof -3

Hoe kan ik de islam zien als een vredelievend geloof -3

1922 2015/01/10 2023/11/29

– ‘Bespied elkaar niet en spreek geen kwaad over elkaars afwezigheid.’ (49:12) De islam leert ons hoe we optimale rust en genot kunnen vinden in onze harten:


– ‘Door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.’ (13:28). De islam leert ons dat deze wereld het niet waard is om te stressen en depressief te worden en dat het eigenlijke leven in het Hiernamaals is:


– ‘Iedere ziel zal de dood ondergaan, en voorwaar: pas opde dag der opstanding zullen jullie je beloning (volledig) ontvangen….. Wereldse leven is slechts een misleidende genieting.’ (3:185)


– ‘Het genot van de wereld is weinig en het Hiernamaals is beter voor wie (Allah) vreest en jullie worden in het geheel niet onrechtvaardig behandeld.’ (4:77)


– ‘Het wereldse leven is niets dan spel en vermaak. Doch voor diegenen die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden jegens Allah is het verblijf in het Hiernamaals beter. Begrijpen jullie dat dan niet?’ (6:32 ; 29:64)

– ‘De genieting van het wereldse leven is slechts kort vergeleken tot het Hiernamaals.’ (9:38)

– ‘O mensen, de belofte van Allah is waar. Laat de wereldse leven jullie niet misleiden en laat de bedrieger (Satan) jullie niet van Allah weghouden.’ (35:5)

– ‘Dit wereldse leven is slechts een (vergankelijke) genieting, en het Hiernamaals is de eeuwige verblijfplaats.’ (40:39)

– Wie de beloning van het Hiernamaals wenst, voor hem vermeerderen Wij zijn beloning; en wie de beloning van het wereldse leven wenst, aan hem geven we daarvan, maar voor hem is er in het Hiernamaals geen aandeel. (42:20)

 

De Koran maakt ons duidelijk dat de wereld geen plek is om te stressen en depressief te worden zodat je geestelijke gezondheid gaat aan tasten. Als we een vergelijking maken met de hoeveelheid antidepressiva die men in moderne westerse samenleving gebruikt zien we dat ‘het Westen’ de islam onmogelijk kan benaderen wat betreft ‘geestelijke gezondheid’ van zijn volgelingen.

 

Het is geheel onterecht dat u denkt dat moslimlanden IS niet veroordelen en dat geestelijke leiders oproepen tot geweld. Hieronder hebben we enkele van de vele veroordelingen van islamitische landen en geleerden. Helaas zijn vele niet-moslims hiervan niet op de hoogte omdat, in tegenstelling tot de media in islamitische landen, vele westerse media hier (bijna) geen of minimale aandacht aan schenkt.

– CMO (spreekt namens 380 moskeeën in NL) : heeft op 21 augustus via persbericht laten weten dat ze afstand nemen van IS en hen daden afkeuren.

– België: Executief van de moslims in Belgie. (Koepelorganisatie die de moslimgemeenschap in België vertegenwoordigd) heeft afstand genomen en zich gedistantieerd van de misdaden van IS. En ze heeft vermeld dat de criminele handeling van IS niets te maken hebben van de Islam.

– Groot Brittannië: Moslimraad (vertegenwoordigers van de islamitische groeperingen) hebben de IS ter strengste veroordeeld. Dit boodschap hebben ze persoonlijk doorgegeven op het paleis van Westminster.

– Verenigde Staten: Raad voor Amerikaans-Islamitische relaties hebben IS veroordeeld en hen ‘onislamitisch en moreel verwerpelijk’ genoemd.

– Saudi-Arabië: Grootmoefti Sheikh Abdoelaziz heeft leden van IS als nummer 1 vijand van de islam bestempeld.

– Egypte: hoogste religieuze autoriteit grootmoefti Shawqi heeft IS bestempeld als: corrupte, extremistische organisatie die schadelijk is voor de islam en moslims.

Turkije: belangrijkste geestelijke leider Mehmet Gormez: ‘De jihadistische militanten die hun wreedheden begaan in naam van de Islam, kunnen niet tot het geloof worden berekend. Ze maken misbruik van van een zeer heilig woord als de islam. ‘Deze zieke’ ideologie is niet terug te vinden in de islam.


Marokko: vooraanstaande Marokkaanse imam en vice president van de islamitische partij (grootste partij van Marokko) Sheikh ben Hammad en de heeft de Marokkaanse jeugd gewaarschuwd voor IS propaganda om niet in de val te trappen van terroristische organisaties.


Dus de moslimlanden veroordelen weldegelijk de IS. Het probleem is dat deze niet interessant zijn als nieuwsbericht en daardoor de kijkers, luisteraars en surfers niet bereikt.

Allah heeft vanaf Adam vele boodschappers, waaronder ook Abraham, Jezus, Mozes enz. vrede zij met hen allen, naar de mensheid gezonden. Al deze boodschappers hebben in essentie hetzelfde boodschap overgebracht. ‘Geloof in de éénheid van Allah, er is een leven na de dood waar je je moet verantwoorden, enz. Als laatste boodschapper is onze nobele profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, gezonden


Deze profeten hebben niet van elkaar ‘gekopieerd’ maar ze zijn ‘gevoed’ door Één Bron.

 Dat de Islam een kopie is van het Christendom en dat onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, in de leer is geweest bij de christenen is niets anders dan een ‘hersenspinsel van enkel christelijke voorgangers die hun volgelingen wilden afhouden van de enorme aantrekkingskracht van de islam. Dit berust op geen enkel geschiedkundige en wetenschappelijke feiten en deze aantijgingen hebben geen enkele waarde.


 Als dat inderdaad zo was dan hadden vele christelijke wetenschappers en oriëntalisten hiervan dankbaar gebruik gemaakt. Maar we zien dat deze aantijgingen nooit door wetenschappers naar voren wordt gehaald omdat het geen enkel waarheid bevat.

Tot slot willen we je bedanken voor je openhartige vraag. Hoewel we het er niet

mee eens zijn en vooral uw reactie over de islam en onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, afkeuren, respecteren we je mening en standpunt.

 

 

 

Previous article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day