1. Articles
  2. Artikels
  3. Het Dohaa-gebed; een vergeten Soennah

Het Dohaa-gebed; een vergeten Soennah

Under category : Artikels
6939 2015/03/15 2024/04/12

“Degene die een Soennah van onder mijn

Soenan laat herleven, waar vervolgens de

mensen naar zullen handelen; hem komt een beloning toe gelijkwaardig aan de beloning van degenen die ernaar handelen.”

 

Alle lof zij aan Allah, Heer der werelden. En moge de Vrede en Zegeningen zijn met het zegel der profeten en boodschappers; onze Profeet Moehammad, en met zijn huishouden en metgezellen tezamen.

Allah–Geprezen en Verheven is Hij-zegt:

 

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله و اليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

 

“Voorzeker, in de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld, voor degene die op (de ontmoeting met) Allah en de Laatste Dag hoopt, en (voor degene die) Allah veelvuldig gedenkt”[1]

 

En Allah–Verheven is Hij-zegt ook:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

 

 “En wat de Boodschapper jullie geeft, neem het dan. En wat hij jullie verbiedt, onthoud jullie ervan. En vrees Allaah, voorwaar Allaah is hard in de bestraffing”[2]

 

Dhoen-noen al-Misrie heeft gezegd: “Van onder de tekenen van liefde voor Allaah de Majestueuze, is het volgen van Zijn Geliefde (Profeet) in zijn manieren, handelingen, geboden en Soennan".[3]

Vandaag de dag zijn er vele Soenan[4] die in de vergetenis zijn geraakt en door slechts weinigen nog worden gepraktiseerd. En van onder deze vergeten Soenan, is de Soennah van het Dohaa-gebed. Dit terwijl de verdiensten van deze Soennah enorm zijn! Aldus wensen wij in de Nederlandse taal onze bijdrage te leveren aan het herleven van deze nobele Soennah.

 

De Profeet vzmh heeft gezegd: “Degene die een Soennah van onder mijn Soenan laat herleven, waar vervolgens de mensen naar zullen handelen; hem komt een beloning toe gelijkwaardig aan de beloning van degenen die ernaar handelen.”[5]

 

Volgens een andere soortgelijke overlevering heeft de Profeet gezegd:  “Degene die een Soennah van onder mijn Soenan laat herleven dat in de vergetenis is geraakt na mijn dood; hem komt een beloning toe gelijkwaardig aan de beloning van degenen die ernaar handelen.”[6]

 

Moge Allah ons aldus doen toebehoren bij degenen die begunstigd zijn om te handelen naar deze overleveringen. En moge de Soennah herleefd worden onder de moslims wereldwijd. Wat volgt is een Nederlandse vertaling van een korte informatieve tekst over deze vergeten Soennah, het Dohaa-gebed. Het is geschreven door een student en nagekeken door de nobele Hadieth-geleerde, Shaykh ‘Abdoellaah ibn ‘Abdoer-Rahmaan as-Sa’d. Bij het vertalen hebben wij de tekst voorzien van extra voetnoten als toevoeging of ter verduidelijking van aangehaalde termen of zaken. Tevens hebben wij de bronnen van geciteerde overleveringen opgezocht en gevoegd in de voetnoten opdat men er naar kan terugkeren indien gewenst.

 

We vragen Allah om dit nederige werkje van nut te laten zijn voor de lezers, en om het te laten bijdragen aan de opleving van de Soennah. Al het goede erin komt van Allah, en al het slechte erin komt van onszelf en de Shaytaan.

 [1] Zie Soerat al-Ahzaab, Vers 21.

[2] Zie Soerat al-Hashr, Vers 7.

[3] Zie ar-Risaalat al-Qoeshayrieyyah (1/38).

[4] Soenan; meervoudsvorm van Soennah.

[5] Zie ibn Maadjah (205). Imaam al-Albaanie verklaarde het Sahieh [authentiek] in Sahieh ibn Maadjah (174).

[6] Zie at-Tirmidhie (2677) die het een Hasan [goede] Hadieth noemde.Imaam al-Albaanie verklaarde deze versie echter als Dha’ief [zwak] in Dha’ief at-Tirmidhie (2677).

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day