1. Articles
  2. De veertig hadieth's van Annawawi
  3. Hadith 06 : Al-Halaal is duidelijk en al-Haraam is duidelijk

Hadith 06 : Al-Halaal is duidelijk en al-Haraam is duidelijk

Auther : Abu Zakaria An-Nawawi
27265 2008/02/07 2024/04/13

hadith 06 : al-halaal is duidelijk en al-haraam is duidelijk

 

 

 

aboe cabdullah an-noecmaan ibnoe bashier overlevert: “ik hoorde de boodschapper van allah - vrede zij met hem - zeggen: “waarlijk, al-halaal is duidelijk en waarlijk, al-haraam is (ook)duidelijk. en tussen beiden zijn er twijfelachtige zaken waarover veel mensen (het oordeel)niet weten. degene die zich dus verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft zich daarmee veilig weten te stellen wat betreft zijn religie en zijn eer. en degene die echter vervalt in twijfelachtige zaken, vervalt in al-haraam, net als de herder die zijn kudde in de buurt van andermans weide laat grazen, waardoor hij op het punt staat hen daarin te laten grazen. is het niet zo dat elke koning zijn eigen territorium heeft en dat het territorium van allah zijn verboden zijn? en waarlijk, in het lichaam bevindt zich een moedghah (een vleeskauwsel), als deze goed is, dan is het hele lichaam goed en als deze verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven: en werkelijk, dit is het hart.”      

(overgeleverd door al-boekhaari en moeslim)

 

 

 

uitleg

 

de profeet rheeft de zaken in drie categorieën gesplitst:

 

 

1. duidelijk toegestane zaken, waarover geen twijfel bestaat: al-halaal.

 

2. duidelijk verboden zaken, waarover geen twijfel bestaat: al-haraam.

 

deze twee categorieën spreken voor zich. wat betreft al-halaal, dit is toegestaan en het verrichten ervan is geen zonde. en wat al-haraam betreft, dit is verboden en het verrichten ervan wordt als een zonde beschouwd. een voorbeeld van al-halaal is het eten van ritueel geslacht vee en een voorbeeld van al-haraam is het drinken van bedwelmende dranken.

 

3. twijfelachtige zaken waarover het oordeel niet voor iedereen duidelijk is, maar voor anderen weer wel. hierover heeft de profeet r gezegd dat men dit uit godsvrucht dient te mijden, zeggende: “degene die zich dus verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft zich daarmee veilig weten te stellen wat betreft zijn religie en zijn eer.”

 

 

hij stelt zichzelf veilig wat betreft zijn religie - de relatie tussen hem en allah - en zijn eer - de relatie tussen hem en de mensen, zodat zij niet zullen zeggen: “die en die persoon heeft zich schuldig gemaakt aan het verrichten van dat verbod.” waarvan zij wel het oordeel kennen, terwijl hij hier niet op de hoogte is.

 

 

vervolgens stelt de profeet rdegene die zich schuldig maakt aan twijfelachtige zaken gelijk aan een herder die zijn kudde in de buurt van andermans weide laat grazen. met andere woorden, in de buurt van beschermd grond waar geen vee graast en daardoor nog groen is. dit stuk grond is aanlokkelijk voor de kudde die zich dan ook langzaam richting dit grond zal begeven om daar te grazen. “net als de herder die zijn kudde in de buurt van andermans weide laat grazen, waardoor hij op het punt staat hen daarin te laten grazen.”


 

verder zegt de profeet r:"is het niet zo dat elke koning zijn eigen territorium heeft en dat het territorium van allah zijn verboden zijn?" oftewel, het is gewoonlijk dat de koningen in het bezit zijn van territoria die zij beschermen en allah’s territoria zijn zijn verboden zaken, omdat hij hen verbiedt deze te overtreden.

 

 

vervolgens maakt de profeet rons duidelijk dat er zich in het lichaam een vleeskauwsel(daarmee wordt zijn"hart" bedoeld) bevindt, als dit goed is, dan zal het gehele lichaam goed zijn. dit op basis van zijn uitspraak:“en waarlijk, in het lichaam bevindt zich een moedghah (een vleeskauwsel), als deze goed is, dan is het hele lichaam goed.”

 

 

dit wijst erop dat men de verlangens die het hart vullen onder bedwang dient te houden om zodoende te voorkomen dat hij in verboden en twijfelachtige zaken vervalt.

 

 

wat leert deze overlevering ons?

 

 

·         de toegestane en verboden zaken van de islamitische wetgeving zijn duidelijk en de twijfelachtige zaken daarvan zijn slechts voor sommigen duidelijk.

 

 

·         als men over een bepaalde zaak twijfelt of deze toegestaan of verboden is, dient hij deze zaak te vermijden totdat het duidelijk is of dit toegestaan is.

 

 

·         als men in aanraking komt met twijfelachtige zaken, zal het eenvoudig voor hem zijn om vervolgens in duidelijke verboden zaken te vervallen. zijn ego zal hem na het verrichten van twijfelachtige zaken uitnodigen naar het verrichten van duidelijke verboden zaken, waardoor hij zichzelf uiteindelijk ten gronde zal richten.

 

 

·         het is toegestaan om een gelijkenis te trekken om zo een abstracte zaak, door middel van het geven van een concreet voorbeeld, te verduidelijken.

 

 

·         de profeetrzijn verheven wijze van onderrichten van zijn metgezellen middels het geven van duidelijke voorbeelden.

 

 

·         het hart bepaalt of een persoon goed, dan wel slecht is. op grond hiervan dient men altijd waakzaam te zijn over zijn hart, opdat het standvastig zal blijven, zoals vereist.

 

 

·         verdorvenheid van het uiterlijk duidt op verdorvenheid van het innerlijk, dit op basis van de uitspraak van de profeetr: “als deze goed is, dan is het hele lichaam goed en als deze verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven.”


 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day