1. Articles
  2. De veertig hadieth's van Annawawi
  3. Hadith 19 : Waakt over de voorschriften van Allah

Hadith 19 : Waakt over de voorschriften van Allah

Auther : Abu Zakaria An-Nawawi
24876 2008/02/07 2024/06/17

hadith 19 : waakt over de voorschriften van allah

 

aboelcabbaas cabdoellah ibnoe cabbaas overlevert: “op een dag zat ik achterop bij de profeet  waarop hij tegen mij zei: “o jongeman, ik zal je een aantal woorden leren. waak over (de voorschriften van) allah en hij zal over jou waken. waak over (de voorschriften van)allah en je zult hem voor jou treffen. als je vraagt, vraag dan aan allah en als je hulp zoekt, zoek deze dan bij allah. en weet dat als de (gehele)gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zullen slagen, behalve als allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. en als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, zij zullen daarin niet slagen, behalve als allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. de pennen zijn reeds opgeheven en de geschriften zijn reeds opgedroogd.” (overgeleverd door at-tirmidhi, die zei dat het een goede en authentieke overlevering is)

in een andere overlevering dan die van at-tirmidhi vindt men het volgende:
 “waak over (de voorschriften van)allah en je zult hem voor jou treffen. zorg dat jij allah kent in voorspoedige tijden, dan zal hij jou kennen in tijden van tegenspoed. en weet dat datgene wat jou niet is overkomen, jou nooit had kunnen overkomen. en (weet dat)datgene wat jou is overkomen, nooit aan jou voorbij kon gaan. en weet dan waarlijk dat de overwinning met geduld samengaat en de verlichting met tegenslag en gemak met tegenspoed.” (overgeleverd door imam ahmad)


 

uitleg

deprofeet r wilde de aandacht trekken vancabdoellah ibnoe cabbaas door te zeggen: “o jongeman, ik zal je een aantal woorden leren.”

de betekenis van de volgende uitspraak van de profeet r: “waak over allah en hij zal over jou waken,” betekent dat een persoon ervoor moet zorgen dat hij de grenzen van allah niet te buiten gaat, dat hij de verplichte zaken nakomt en de verboden zaken verlaat. hiertegenover staat dat allah dan zal waken over zijn geloof, familie, bezit en ziel, dit omdat allah zijn oprechte dienaren beloont op de beste wijze. hieruit kunnen wij ook opmaken dat degene die niet over de voorschriften van allah waakt het niet verdient dat allah over hem waakt.

de volgende uitspraak van de profeet r: “waak over (de voorschriften van)allah en je zult hem voor jou treffen,” duidt op het feit dat degene die zich aan het voorgaande houdt, allah voor zich zal treffen, die hem dan zal leiden tot al het goede, hem tot zich zal doen naderen en hem zal leiden.

 ‘als je vraagt, vraag dan aan allah.’ dit houdt in dat een persoon zich voor al zijn benodigdheden dient te richten tot allah. men dient geen ander dan allah te vragen. zelfs als iemand een andere persoon om hulp vraagt, dan dient hij te weten dat deze persoon slechts een middel is en dat allah degene is die deze hulp werkelijk verstrekt.

 ‘en als je hulp zoekt, zoek deze dan bij allah.’dit houdt in dat alle nodige hulp die een persoon zoekt bij allah te vinden is, dit omdat in zijn handen de heerschappij van alles ligt en hij zal jou helpen als hij dit wilt. als je oprecht bent in jouw vertrouwen op allah, dan zal hij jou zeker helpen.

‘en weet dat als de (gehele)gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zullen slagen, behalve als allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven,’ wil zeggen dat als de gehele gemeenschap, de eerste tot en met de laatste, bij elkaar zou komen om jou van enig voordeel te voorzien, dit alleen met de toestemming van allah zal gebeuren. hieruit kunnen wij concluderen dat iedere hulp die ons door iemand wordt geboden, in werkelijkheid van allah afkomstig is.

 ‘en als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, zij zullen daarin niet slagen, behalve als allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven.’ dit leert ons, dat al het slechte wat ons overkomt, reeds voor ons is opgeschreven door allah. aanvaard dan ook de voorbeschikking van allah, de verhevene. het is echter toegestaan om je te weren tegen al het slechte en tegen hen die je schade wensen toe te brengen. allah zegt:“tegenover een slechte daad staat een slechte daad als beloning.” (soerat ash-shoeraa’: 40)

‘de pennen zijn reeds opgeheven en de geschriften zijn reeds opgedroogd.’ met andere woorden, datgene wat allah, de verhevene, heeft opgeschreven staat vast en de woorden van allah zijn niet te veranderen.

 ‘zorg dat jij allah kent in voorspoedige tijden, dan zal hij jou kennen in tijden van tegenspoed.’ hiermee wordt bedoeld dat je allah dient te gedenken in tijden van voorspoed, gezondheid, rijkdom, opdat hij jou zal gedenken wanneer jouw gezondheid en rijkdom jou in de steek laten. allah zal je gedenken aan de hand van jouw eerdere verrichtingen.

 ‘en weet dat datgene wat jou niet is overkomen, jou nooit had kunnen overkomen. en (weet dat)datgene wat jou is overkomen, nooit aan jou voorbij kon gaan.’ oftewel, datgene wat allah voor jou heeft voorgeschreven zal jou ook ongetwijfeld treffen. en datgene wat allah niet voor jou heeft voorgeschreven, zal jou ook nooit overkomen. dit omdat alles in de handen van allah ligt. hieruit kunnen wij opmaken dat eenieder volledig op allah dient te vertrouwen. 

 ‘en weet dan waarlijk dat de overwinning met geduld samengaat.’ deze uitspraak moedigt de gelovigen aan geduldig te zijn, want geduld komt samen met de overwinning. men dient dan ook geduldig te zijn wil hij de overwinning behalen.

 

 

wat leert deze overlevering ons?

 

  • de goede omgang van de profeet r met zijn metgezellen.
  • het trekken van de aandacht alvorens iets belangrijks te zeggen. dit op basis van de uitspraak van de profeet r: “o jongeman, ik zal je een aantal woorden leren.”
  • wie de rechten van allah verwaarloost, zal door allah verwaarloosd worden. allah zegt:  “en weest niet als degenen die allah vergaten, waarop (allah)hen zichzelf deed vergeten. zij zijn de verdorvenen.”(soerat al-hashr: 19)
  • als de mens hulp nodig heeft, dan dient hij hulp te vragen aan allah. er is echter niets op tegen om een ander dan allah datgene te vragen wat binnen diens vermogen ligt. de profeet r zei: “...en dat jij een man helpt zijn rijdier te bestijgen of om zijn bagage er bovenop te plaatsen is een liefdadigheid.”(al-boekhaari)
  • een persoon moet zijn hoop vestigen op allah en niet op één van zijn schepselen. zij zijn niet in staat ons van enig voordeel of nadeel te voorzien.
  • alles is reeds voorbeschikt en staat vast. de profeet r zei: dat allah alles betreffende de schepping heeft voorbeschikt vijftigduizend jaar voordat hij de hemelen en de aarde schiep. (moeslim)
  • de blijde tijding voor hen die door moeilijke tijden gaan, dat voorspoed in aantocht is. allah zegt:“en waarlijk met de tegenspoed komt de voorspoed, waarlijk met de tegenspoed komt de voorspoed.”(soerat ash-sharh: 5-6)

wanneer je dus door moeilijke tijden gaat, keer je dan tot allah, de verhevene, en wacht dan op voorspoedige tijden, zoals hij heeft beloofd.


 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day