1. Articles
  2. De veertig hadieth's van Annawawi
  3. Hadith 17 : Het op een beste wijze slachten

Hadith 17 : Het op een beste wijze slachten

Auther : Abu Zakaria An-Nawawi
20468 2008/02/07 2024/06/13

hadith 17 : het op een beste wijze slachten

aboe jaclah shaddaad ibnoe aws overlevert dat de boodschapper van allah  zei: “waarlijk, allah heeft wat betreft alles goedheid voorgeschreven. als jullie doden, doodt dan op de beste wijze en als jullie slachten, slacht dan op de beste wijze en laat eenieder van jullie zijn mes (goed)slijpen en het te slachten dier geruststellen.”              
(overgeleverd door moeslim)

 

 

uitleg

 

goedheid (ihsaan) is het tegenovergestelde van schade berokkenen (al-isaa’ah).met het doden en het slachten op de beste wijze wordt bedoeld: het bereiken van het beoogde doel zonder daarbij onnodig te doen lijden.


 

 

wat leert deze overlevering ons?

  • allah heeft wat betreft alles goedheid voorgeschreven, zelfs bij het nemen van een leven. 

  • de verplichting om op beste wijze te doden en te slachten. 

  • het controleren van de te gebruiken gereedschap voor het slachten, dit op basis van de volgende uitspraak: “en laat eenieder van jullie zijn mes (goed)slijpen.”
  • het gerust stellen van het te slachten dier. dit houdt in dat het dier rustig op de grond geplaatst dient te worden, waarna men een voet op de nek van het dier plaatst zonder de ledematen vast te binden. dit zorgt ervoor dat het dier zich vrij kan bewegen en het bloed sneller wegstroomt.
Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day