1. Articles
  2. De veertig hadieth's van Annawawi
  3. Hadith 18 : Het vrezen van Allah

Hadith 18 : Het vrezen van Allah

Auther : Abu Zakaria An-Nawawi
26281 2008/02/07 2024/07/21

hadith 18 : het vrezen van allah
 

aboe dharr djoendoeb ibnoe djoenaadah en aboe cabd ar-rahman moecaadh ibnoe djabal overleveren dat de boodschapper van allah  zei: “vrees allah waar je ook bent en laat een goede daad een slechte daad opvolgen zodat deze haar (de slechte daad) uitwist en ga met de mensen om op een goede wijze.”                                                                           
(overgeleverd door at-tirmidhi, die zei dat het een goede overlevering is en in sommige versies staat dat het een goede authentieke overlevering is.)

 

 

 

uitleg

 

het arabische woord taqwah hebben wij vertaald met ‘vrees’, maar de werkelijke betekenis is: het opwerpen van een bescherming tegen de bestraffing van allah, dit gebeurt door het opvolgen van de bevelen van allah en het vermijden van zijn verboden. allah dient overal gevreesd te worden. je dient hem dus zowel te vrezen op plaatsen waar anderen aanwezig zijn als wanneer je alleen bent. allah ziet jou immers overal en altijd, vreest hem dan ook overal en altijd. en laat een goede daad een slechte daad opvolgenzodat deze haar (de slechte daad) uitwist. een voorbeeld hiervan is het vragen van vergeving na het begaan van een zonde, berouw behoort namelijk ook tot de goede daden.

wanneer de goede daad de slechte daad opvolgt, dan wist zij deze (de slechte daad) uit. dit wordt nogmaals bevestigd met de volgende woorden van allah:“waarlijk, de goede daden wissen de slechte daden uit.”(soerat hoed: 114)

“en ga met de mensen om op een goede wijze.”dit wil zeggen dat men op een goede manier met mensen dient om te gaan. zowel door hen goed te behandelen als door hen op een goede wijze aan te spreken. tenslotte behoeft iedere persoon een andere manier van omgang. 

 

wat leert deze overlevering ons?

 

  • de mate waarin de profeet r aandacht had voor het aansporen van zijn gemeenschap tot het goede, hieronder valt het vrezen van allah, waar je jezelf dan ook bevindt.     

  • hetfeit dat wanneer een slechte daad wordt opgevolgd door een goede daaddeze slechte daad volledig uitgewist wordt. dit is slechts het gevalwanneer deze goede daad tauwbah (berouw) is, want tauwbah wist al hetvoorgaande uit. heeft een persoon een goede daad verricht, anders dantauwbah, dan wordt de goede daad afgewogen tegen de slechte daad, enals de goede daad meer weegt dan de slechte daad, dan zal de slechtedaad verdwijnen. allah zegt“en wij zullen op de dag der opstanding weegschalen der rechtvaardigheid plaatsen, zodat geen ziel maar iets van onrecht wordt aangedaan. en zelfs al gaat het om het gewicht van een mosterdzaadje, wij zullen ermee komen. en wij volstaan als berekenaars.” (soerat al-anbiyaa’: 47)

 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day