1. Articles
  2. HASTA ZİYÂRETİNDE HASTAYA YAPILAN DUÂ

HASTA ZİYÂRETİNDE HASTAYA YAPILAN DUÂ

Under category :
8001 2011/01/08 2024/06/19
Article translated to : العربية English Русский

hasta zİyâretİnde hastaya yapilan duâ:

 

 (2/1) “zararı yok, inşaallah günahlarını temizler.”[1]

 

 (2/2) (yedi kere)“yüce arş’ın rabbi, yüce allah’tan sana şifâvermesini dilerim.”[2]

hastayi zİyâret etmenİn fazîletİ:

 rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-şöyle buyurur:

 

bir kimse,müslüman kardeşini hastalığında ziyâret ederse,oturuncaya kadar cennet bağlarında yürür.oturunca onu rahmet kaplar.sabah ziyâret etmiş ise,akşamlayıncaya kadaryetmiş bin melekona istiğfâr eder.akşam ziyâret etmiş ise, sabahlayıncaya kadar yetmiş bin melek ona istiğfâr eder.”[3]

hayatindan ümİt kesİlen hastanin yapacaĞi duâ:

 

-(3/1)“allahım! beni bağışlave bana merhamet eyle. beni refîk-i a’lâ’ya kavuştur.”[4]

 

(3/2) peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-vefâtı yaklaştığı zaman ellerini suya daldırıp yüzünü silmeye başlar ve şöyle derdi:

 

 “allah’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ki ölümün sekerâtı (kendinden geçirme halleri) vardır.”[5]

 

 

“allah’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.allah en büyüktür.allah’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.o birdir.allah’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.o, birdir ve o'nun hiçbir  ortağı yoktur. allah’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.mülk o’nundur, hamd da o’nadır.allah’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.güç ve kuvvet ancak allah’tandır.”[6][1]buhâri, bkz. fethu’l-bâri (10/118).

[2]  “müslüman bir kul, eceli gelmemiş bir hastayı ziyâret eder ve yedi kere bu duâyı  derse, o hasta şifa bulur.”tirmizi, ebu dâvud.  bkz. sahih-i tirmizi (2/210), sahihu’l-câmi (5/180).

[3]tirmizi, İbn-i mâce, ahmed. bkz. sahih-i İbn-i mâce (1/244), sahih-i tirmizi (1/286). merhum ahmed Şâkir de sahih olduğunu söylemiştir.

[4]buhâri, (7/10); müslim, (4/1893).

[5]buhâri, bkz. fethu’l-bâri, (8/144).

[6]tirmizi, İbn-imâce. elbâni, sahihtir der. bkz. sahih-i tirmizi (3/152), sahih-i İbn-imâce (2/317).

Muhammed Rasulullah web sitesiIt's a beautiful day