1. Articles
  2. RÜZGÂR ESERKEN YAPILAN DUÂ

RÜZGÂR ESERKEN YAPILAN DUÂ

Under category :
8699 2011/03/20 2024/06/18
Article translated to : العربية English Русский

rüzgâr eserken yapilan duâ:

 


“allahım!senden bu rüzgarın hayrını diler ve şerrinden sana sığınırım.”[1]

 

 “allahım! senden bu rüzgarın hayrını, onda bulunanın hayrını ve onunla birlikte gönderilenin hayrını dilerim.onun şerrin-den, onda bulunan şeyin şerrinden ve onunla birlikte gönderilen şeyin şerrinden sana sığınırım.”[2]

gök gürledİĞİnde yapilan duâ:


 “gök gürültüsünün hamd ederek; meleklerin de heybetinden dolayı kendisini tesbih ettiği (allah’ı)tüm noksanlık-lardan tenzih ederim.”[3]

bazi İstİska (yaĞmur İsteme) duâlari:

(3/1) “allahım!bize hemen, geciktirmeden, faydalı, zararsız,bereketli, hazmı kolay ve imdadımıza yetişen bir yağmur ver.”[4]

 

(3/2) “allahım! bize yağmur ver.allahım! bize yağmur ver. allahım! bize yağmur ver.”[5]

 (3/3) “allahım! kullarına ve hayvanlarına su ver. rahmetini yağdır ve (bu)cansız beldene hayat ver.”[6]

yaĞmur yaĞarken yapilan duâ:


 “allahım! bunu faydalı bir yağmur eyle.”[7]

 

yaĞmurdan sonra yapilan duâ:


 “allah’ın lütuf verahmetiyle bize yağmur yağdırıldı.”[8]

yaĞmurun kesİlmesİ İçİn yapilan duâ:


“allahım! üzerimize değil etrafımıza yağmur yağdır. allahım!tepelere, dağlara, vâdilere ve ağaç biten yerlere yağdır.”[9]

 

-------------------------------------------

[1]ebu dâvud, (4/326); İbn-i mâce, (2/1228).

[2]müslim, (2/616); buhâri, (4/76).

[3]abdullah b. zübeyr -allah ondan râzı olsun-gök gürültüsünü işitince konuşmayı bırakırve şöyle derdi:..hadis zikredilir”. muvatta, (2/992). elbâni, “mevkuf olarak isnadı sahihtir” der.

[4]ebu dâvud (1/303) elbâni, sahihtir der; bkz. sahih-i ebî dâvud (1/216).

[5]buhâri, (1/224); müslim, (2/613).

[6]ebu dâvud (1/305). elbâni, hadisin hasen olduğunu söyler; bkz. sahih-i ebî dâvud (1/218).

[7]buhâri, bkz. fethu’l-bâri (2/518).

[8]buhâri, (1/205); müslim, (1/83).

[9]buhâri, (1/224); müslim (2/614)

Muhammed Rasulullah web sitesiIt's a beautiful day