1. Articles
  2. מהוראות הנביא
  3. הנביא מוחמד הזהיר מכל צורות ההפרזה והקיצו

הנביא מוחמד הזהיר מכל צורות ההפרזה והקיצו

Under category : מהוראות הנביא
9535 2007/11/02 2024/05/20
Article translated to : العربية Indonesia

 

הנביא מוחמד הזהיר מכל צורות ההפרזה והקיצוניות בהלכה

מוחמד עליו השלום, אחרון הנביאים, נהג להטיף לאנשים מוסר בדרך ההוגנת. רבים הם המקרים שבהם הזמין אליו את המאמינים ודיבר אליהם, להזכיר להם משהו או להזהיר אותם מפני משהו. בחדית'ים שלו הרבה הנביא להזכיר לחסידיו את הדברים שעליהם לאמץ, ולהזהיר אותם מפני דברים שעליהם להתרחק מהם. הגברת עאאישה ירציה אללה סיפרה כי שלושה מחברי הנביא חששו מנטייתם לתענוגות החיים! אחד מהם אסר על עצמו אכילת בשר, השני אסר על עצמו לשכב עם אישתו במיטה והשלישי אסר על עצמו את השינה .

כשידע הנביא את דברם, הוא נשא נאום למוסלמים במאדינה, בו הבהיר להם בין היתר : יש אלה אשר אוסרים על עצמם מה שהותר להם מפי אלוהים, ואפילו אני עושה אותו, הם אסרו על עצמם את אכילת הבשר והנה אני אוכל בשר, אסרו על עצמם נשיאת נשים ואני נושא לי אישה ואסרו על עצמם השינה ואני ישן וקם. אני נשבע באללה כי אני יותר יודע מכולם ואני ירא אלוהים יותר מכולם, וזוהי הדרך שלי , ואת מי סוטה מדרכי עליו לחכות למקומו בגיהנום?  

אנש בן מאלק סיפר: יום אחד, באו שלושה אנשים לביתו של הנביא עליו השלום, ושאלו את אישתו על מעשיו ועבודותיו שלמען לאללה. כשידעו שהנביא מרבה להתפלל ולצום למען אלוהים, הם חשו שהם לא עושים מספיק למען אללה! ואמרו זה לזה : אוי לנו, זהו הנביא שאלוהים הבטיח שיסלח לו ולהכניס אותו לגן עדן, הנה הוא מתפלל וצם למען אללה כל הזמן, אני אתפלל כל הלילה למען אללה, אמר אחד מהם!

השני אמר: ואני אצום לניצח ולא אוכל!

השלישי אמר: ואני לעולם לא אישא לי אישה !

כשבא הנביא עליו השלום, הוא פנה להם בדברים כל כך עדינים: " אתם שאמרתם מה ששמעתי ?

הגיבו לו : כן !

אני נשבע לכם באללה שאני ירא אלוהים יותר מכם, ואני רוצה רק להגיד לכם כי אני מתפלל בלילה וגם ישן, צם ואוכל, ונושא לי נשים. זו היא דרכי ואת אלה שלא ילכו בדרכי לא יהיו ממני ". אמר מוחמד עליו השלום.

שיח' אל-חאפז בן חג'ר אומר בספרו " פתח אל-פארי ": הנביא מוחמד עליו השלום השמיע להם את הדברים האלה כדי להבהיר להם כי הוא אוכל כדי יכֹל לצום אחר כך, וכי הוא ישן כדי יכֹל לקום ולהתפלל בלילה, ונושא לו אישה כדי לספק את תאוותו ולשמור על נפשו . התעניינות הנביא להגיב על שלושת האנשים מעידה על כך כי הוא שקד כל הזמן להטיב עימם, ולשמור עליהם מפני השיעמום והמאיסה, לכן הוא ריחם עליהם מחיי הנזירות שבה בחרו והדריך אותם לדרך הישרה שמבטיחה להם להיכנס לגן עדן אם נשמעו לדברי הנביא. הוא אמר עוד כי העושה את הדברים שנאסרו על ידי הנביא לא יהיה ממנו כדי להזהיר אותם מפני ההתרחקות מדרכו.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day