1. Articles
  2. מי הוא הנביא מוחמד ?
  3. הקדמה

הקדמה

153594 2007/11/06 2024/07/18

הקדמה

בשם אלוהים הרחמן והרחים , והברכה על הנביא מוחמד תפילת אלוהים עליו וברכתו לשלום .

מוחמד עליו השלום הוא האיש שבא לעולם לפני כ - 1400 שנה , ואמר כי אלוהים השרה לו מן השמים כדי להטיף לעולם כולו על האיסלאם ללא קשר בזמן או במקום וללא קשר במין או בצבע .

הוא אמר שהשליחות והדת שלו היא הדת האחרונה , וכי הוא אחרון הנביאים והשליחים שאין שליח או נביא אחריו .

מי הוא מוחמד ?

האם הוא הטרוריסטי שמופיע בעיתונות של המערב ?   

האם הוא המפקד הצבאי שניצח בכל הקרבות שלו ?

האם הוא האנוש שהשכין את השלום בחצי אי הערב ?        

למרות שהוא עסק בשליחות הזו למשך 23 שנה , הוא נעשה לנושא העיקרי של אלפי הספרים שחוברו עליו ועל האיסלאם , ספרים אלה הגדירו אותו כי הוא האיש שהצליח במשך 23 שנה לשנות את פני העולם כולו .

יש ספרים שעסקו בגאוניות המדינית והצבאית שלו , ספרים אחרים עסקו בקרבות ובניצחונות שהשיג כדי להפיץ ולהגן על האיסלאם . אולם החיים האישיים של הנביא עליו השלום לא זכו במספר רב של ספרים שעסקו בעניין הזה , ובמיוחד בלשון העברית .

כאן אנחנו מדברים על צד חשוב לגמרי בחייו של הנביא מוחמד עליו השלום , אנחנו נדבר על מוחמד , האנוש , האב , האח והבעל. לפי המסורת האיסלאמית כל המוסלמים מאמינים כי אורח החיים של הנביא עליו השלום היה גם חלק בלתי נפרד מן ההשראה של אלוהים.

לכן אנו הולכים לגלות את הצד הנסתר של חיי מוחמד עליו השלום, כי מוחמד לא נלחם בכופרים אלא אחרי שנים רבות של סבלנות וסלחנות , שנים רבות של סבל ועינוי , הוא לימד את חבריו את המוסרים הטובים ביתור שעשו מהם מנהיגים מצויינים אחרי מותו .

בשנים האחרונות פורסמו יותר התקפות נגד מוחמד האנוש , לכן אנחנו מגישים לךָ, קורא יקר עוד פרטים על חייו של הנביא מוחמד, כדי להכיר אותו ללא הזדהות או זיוף , כי אם רצית לשפוט אדם , עליך להתחשב בדברים האלה :

1 עליך לשמוע ממנו אישית .

2 – עליך להשוות בין המחשבות שלו לבין ההגיון של שפויי הדעת.

3 – אם ידעתָ שההגיון שלו נכון , עליך להשוות בין הדברים לבין המעשים שלו , ולראות אם המעשים מתאימים לדברים .

4 – אם כן , עליך להאמין לו , כי זה הוא הבסיס שנהגו בעלי הבינה לשפוט בו את הדברים החשובים .

אלה היו ארבעה צעדים העוזרים לך לשפוט אותו , רק עליך לקרוא את הדפים הבאים , ולהצטייד באי הזדהות , בסופו של דבר תוכל אתה לענות על השאלות :

האם הוא טרוריסטי ?

האם הוא באמת נביא שנלח מקרב אלוהים ?

האם דת האיסלאם היא דת אמיתית ?

כדי תוכל להבין את זה , אנחנו מגישים לך כמה מונחים, מושגים וקווי יסוד הבסיסים של האיסלאם , כמו : דת , נביא , אלוה ואיסלאם . מושגים אלה חשובים למדי לכל הרוצה להכיר את האיסלאם האמיתי .

עוד הוספנו כאן נושאים חשובים ביותר , שמסקרים את מעשיו ואת דבריו של הנביא מוחמד עליו השלום .

אנחנו חילקנו את השער הזה לכמה נושאים המטפלים במעשים של הנביא עליו השלום , ובדברים שלו , כדי לשמוע אותן מפיו אישית , ולהשוות בין הדברים לבין המעשים שלו .

בוא נראה , מי הוא מוחמד ?

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day