1. Articles
  2. תולדות חייו של מוחמד
  3. אני ספר

אני ספר

10026 2009/05/29 2024/04/15
Article translated to : العربية English

אני ספר

לכן אני שמח מאוד ...

אני מרגיש שאני הדבר הכי יקר בעולם, וכי הניירות שלי הם יקרים יותר מכסף . זה בגלל :  

  • כשרצה אללה להניח את בני האדם לעבוד אותו כאל אחד ויחיד הוא שלח להם ספר, ספר קדוש . התורה ספר , הברית החדשה ספר, הקוראן הקדוש ספר .
  • לפעמים אני הספר שהורד על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, שנשלח לכל בני האדם, כדי להניח אותם לאמת, שלום, וחיבה .
  • לפעמים אני ספר לחלוצים הצעירים, הנקיים, האהובים על אללה, והאהובים על נביאו עליו ברכה ושלום .

מעוצמתהשמחה בשם וכתובת ובקוראים שלי, אני מדבר כך כדי להציג אתעצמי, ולהציג לכם את הסיפורים שאני נושא בין הניירות שלי.

הסיפורים האלה אמיתיים, ונשמרו על ידי בעלי חיים, וחפצים שונים שאתם אוהבים לשמוע מהם .

רוב הסיפורים האלה נזכרו בקוראן הקדוש, ובספרים שציטטו לנו את דברי הנביא עליו שלום וברכה, אלה הם ספרים רבים, כשתגדלו אתם תקראו אותם  .

אני בסיפורים שאציג בשער הזה, מגיש לכם ילדי האהובים סיפורים על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום .

כולי אימון שאתם תקראו אותם בהתעניינות מרובה ותענוג.. ותהיו שמחים במה שיש בהם מסיפורים יפיםונפלאים, ותיהנו מהמוסרים והנימוסים הנשגבים שבהם.

אני בטוח שאתם תיהנו בקריאה, ותקראו אותם פעמים רבות.ותישארו זוכרים את אירועיהם והמשמעויות שלמדתם מהם .... ושתאהבו את הנביא עליו ברכה ושלאום ותקחו אותו ואת דרך חייו לדוגמה טובה .

עכשיו אתם משתוקקים לקרוא את הסיפורים שלי, אז עיינו את ניירותי .

 

Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day