1. Articles
  2. התגובה על הטענה של החג'אב ובגדי האישה
  3. הנצרות מאמינה בצורך של כיסוי הראש

הנצרות מאמינה בצורך של כיסוי הראש

Auther : Fawzi Alghadiri
11046 2009/07/18 2024/07/24
Article translated to : العربية English Русский

 

הנצרות מאמינה בצורך של כיסוי הראש

 

בדת הנצרות, אנו צריכים שלא לשכוח את האמירה של ישוע עליו השלום כאשר אמר שלא בא לשנות את החוק אלא שבא להשלים (מתי 5 : 17).

כסוי הראש היה אחד ההרגלים הטובים של ההלכה היהודית אשר ההוראות והטקסטים הדתיים של היהדות הורו עליו, לכן, אין שום סיבה לחשוב כי ישוע עליו השלום בא כדי לשנות את ההרגל הטוב הזה לאור שישוע עליו השלום אמר בעצמו שהוא לא בא כדי לשנות את הלכתו של  משה עליו השלום אלא שבא כדי להשלים את ההלכה הזאת.

דבר שמדגיש כי כיסוי הראש הוא דבר הכרחי לפי הנצרות הוא מה שנזכר באגרת הראשונה של בולוס אל הקורנתיים: " ורוצוני שתהיו ידעים שראש כל-איש המשיח וראש האישה האיש, וראש המשיח הוא האלוהים: כל-איש אשר יתפלל או יתנבא וראשו מכוסה מנוול הוא את-ראשו:וכל-אישה אשר תתפלל או תתנבא וראשה פרוע את-ראשה היא מנוולת כי שוה היא למגולחה: כי האשה אם-לא תתכסה גם תתגלח ואם-בזיון וא לאשה לגוז או לגלח את-שערה תתכסה: אמנם האיש איננו חיב לכסות את-ראשו כי הוא צלם אלוהים וכבודו והאשה היא כבוד האיש: כי אין-האיש מן-האשה כי אם-האשה מן-האיש: גם לא נברא האיש כעבור האישה כי אם-האישה בעבור האיש: על-כן האשה חיבת להיות אות משמעתה על-ראשה כעבור המלאכים:אבל אין האיש בלא אשה"  (אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים 11 :10-3 ).

 

לפי הנצרות, מי שלא תכסה את ראשה ייגלח שערה

לפי כך, אנו מוצאים כי חובה על האישה, בנגוד לגברים, לפי הנצרות לכסות את שערה, אחרת צריך לגלח את שערה. אנחנו יכולים לדעת את החשיבות של כיסוי הראש בנצרות לא רק על ידי התעמקות בהיסטוריה של הדת, אלא פשוט לראות את הנזירות בכנסיות הנוצריות, שהן לובשות לא רק כיסוי הראש אלא גם לובשות בגדים שדומים לבגדים האיסלאמיים של האישה המוסלמית. אם כיסוי הראש לא היה דבר חשוב בדת הנצרות אז למה הנזירות לובשות אותו בתוך הכנסיות וחוץ מהן, אנו צריכים להבחין בתמונה של מרים הבתולה אמו של ישוע עליו השלום אשר ציירו אותה באמנות הנוצרית בעודה לובשת כיסוי ראש, הדבר שמעיד על כך שזה דבר בסיסי וקדוש בנצרות.

 

הקדוש בול התיחס לנשים שלובשות כיסוי הראש ואמר כי כיסוי הראש מהווה אות לשליטת האיש, שנחשב לדמוי של כבוד האלוה על האישה שנבראה מהאיש.

הקדוש תרתולין אמר באגרת המפורסמת שלו: " על כיסוי הראש של הבתולות" אוי צעירות אתן לובשות את כיסוי הראש ברחובות, לכן, ראוי ללבוש אותו בכנסייה, וכאשר תהיו עם זרים, ולאחר מכן בין האחיות שלכן". אחד החוקים של הכנסייה הקתולית של היום, חוק שמחייב את הנשים לכסות את ראשן בכנסייה [1].

הנשים של כמה קהילות נוצריות כמו האמיש והמינוניטין שמרו על כיסוי הראש עד עצם היום הזה, הסיבה לכך לפי דעתם של המנהיגים של הכנסיות האלה היא " כיסוי הראש הוא סמל לכפיפות האישה לאיש ולאלוהים".  וזה מה שאמר הקדוש בול בברית החדשה[2].

 

 

 

מקורות:

_______________________________________________

[1] clara m. henning, "cannon law and the battle of the sexes" in rosemary r. ruether, ed., religion and sexism: images of woman in the jewish and christian traditions (new york: simon and schuster, 1974) p. 272.

[2] donald b. kraybill, the riddle of the amish culture (baltimore: johns hopkins university press, 1989) p. 56.

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day