1. Articles
  2. ענייני השעה
  3. מאה יהודים מתאסלמים מדי שנה

מאה יהודים מתאסלמים מדי שנה

Under category : ענייני השעה
7977 2009/08/04 2024/04/17
Article translated to : العربية

 מאה יהודים מתאסלמים מדי שנה

דווקא בלב לבה של זירת הסכסוך הגדול ביותר בין דתות, במדינת ישראל, בוחרים מדי שנה מאות יהודים להמיר את דתם וללכת בדרכם של מאמיני מוחמד וישו. כיפת הסלע פלאש 90

לידי מעריב הגיעו נתונים המראים כי כמה מאות יהודים ישראלים בחרו להמיר את דתם לדתו של הנביא מוחמד בחמש השנים האחרונות, ועשרות נוספים נטשו את דת משה לטובת דרכו של ישו.

על פי נתוני משרד המשפטים, הוגשו בשנים 2005-2007 306 בקשות של יהודים ישראלים אשר מעוניינים לפתוח תיק לשם המרת דתם. מתוך אותם 306 תיקים, 249 עוסקים ביהודים אשר מעוניינים להתאסלם ו-48 ביהודים המעוניינים להתנצר. מנגד, ובהפרש ניכר, נפתחו תשעה תיקים בלבד של יהודים לשעבר אשר המירו בעבר את דתם, אך שינו את דעתם לאחר זמן מה והביעו את רצונם לחזור לחיק היהדות.

"המציאות בשטח הרבה יותר חמורה"

המספרים הללו מעידים על ממוצע שנתי של כ-100 יהודים אשר מבקשים להמיר את דתם. לפיכך, ניתן לראות בשנת 2008 עלייה חדה במספר המבקשים - 142 תיקים בנושא המרת דת נפתחו במהלך שנה זו במשרד המשפטים. גם כאן, הדת הנחשקת יותר היא דווקא דתו של מוחמד - 112 מהמבקשים מעוניינים להמיר את דתם לאיסלאם. לצדם נרשמו 26 בקשות להמרת דת לנצרות, וארבע בקשות של יהודים לשעבר החוזרים לדתם.

בחצי השנה שחלפה מאז תחילת 2009 נפתחו 32 תיקים תיקים נוספים לאזרחים יהודים המעוניינים לעגן ברישומי המדינה את הפיכת הלב שעברו. 15 מאותם תיקים עוסקים בבקשת המרה לדת זו, לצד כמות זהה של בקשות להמרת הדת לנמ צרות. כמו כן, נרשמו שתי בקשות של יהודים לשעבר השבים לחיקה.

עם זאת, מספר המתגיירים והופכים מבני דת אחרת ליהודים בשנים הללו-לא כולל אתיופים ועולים מחבר העמים - הנו גדול אף יותר. 820 בחרו לעשות כן בשנת 2005, בשנה שאחריה הצטרפו אליהם 589 אחרים, בשנת 2006 הפכו 556 בני אדם בישראל ליהודים, ובשנת 2008 עשו זאת 767 אחרים.

אך לא כולם מתעודדים מהמספרים. "המציאות בשטח הרבה יותר חמורה", טען גורם בארגון "נצח משפחת ישראל", המפעיל פרויקט למניעת התבוללות. "הנתונים מתייחסים רק לאנשים שביצעו את הפעולה של המרת דת ברישומים הממשלתיים, בעוד שבפועל ישנם רבים שביצעו את פעולות המרת הדת לנצרות ולאיסלאם אך לא נרשמו".

ח"כ אורי אורבך מ"הבית היהודי" הוסיף בתגובה: "כל יהודי שממיר את דתו הוא אובדן כואב, אך אפשר להתעודד מכך שהיהודים בישראל בסך הכל דבקים בדתם ומרגישים בטוחים בה, ולא נענים לפיתויים וללחצים".

 

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day