1. Articles
  2. tonyo&jowab
  3. Adakah disyariatkan do'a saat berwudhu'?

Adakah disyariatkan do'a saat berwudhu'?

Under category : tonyo&jowab
2876 2012/12/23 2023/03/31

Adakah disyariatkan do'a saat berwudhu'?

Alhamdulillah, tidak ada hadits yang shahih dari Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang menetapkan doa saat mencuci atau membasuh anggota-angota wudhu'. Sementara doa-doa yang disebutkan dalam masalah ini adalah bid'ah tidak ada asalnya. Doa yang dikenal ialah membaca basmalah (Bismillah) di awalnya dan mengucapkan kalimat syahadatain setelah selesai serta mengucapkan:

"Allahummaj 'alni minat tawwabiin waj'alni minal mutathahhiriin."

"Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri."
Diucapkan setelah mengucapkan syahadatain.

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day