1. Articles
  2. tonyo&jowab
  3. Bilakah Seorang Wanita Memulai Kembali Puasanya Selepas Haidh?

Bilakah Seorang Wanita Memulai Kembali Puasanya Selepas Haidh?

Under category : tonyo&jowab
2102 2013/07/23 2024/02/23
Masa haidh saya berkisar antara tujuh sampai delapan hari. Kadangkala pada hari ke tujuh saya tidak lagi mendapati darah haidh dan tidak pula saya lihat tanda-tanda telah suci (dari haidh). Bagaimanakah hukumnya berkaitan dengan shalat, puasa dan hubungan suami istri?Alhamdulillah, janganlah terburu-buru menyatakan suci hingga saudari melihat lendir berwarna putih yang sudah dimaklumi kaum wanita sebagai tanda telah suci (dari haidh). Berhentinya darah bukan merupakan tanda telah suci, akan tetapi harus dengan melihat adanya tanda-tanda suci dan telah berakhirnya masa haidh yang biasa dijalani.
Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day