1. Articles
  2. DIINUL-HAQ
  3. HIMBAUN KESELAMATAN

HIMBAUN KESELAMATAN

Under category : DIINUL-HAQ
9403 2013/11/16 2024/04/18

Wahai orang yang berakal baik laki maupun perempuan yang belum masuk Islam…kepadamulah aku tujukan seruan kepada keselamatan dan kebahagiaan, aku katakan:

Selamatkan dirimu dari adzab Allah Yang Maha Tinggi setelah mati di kubur kemudian di neraka Jahannam.

Selamatkan dirimu dengan Iman kepada Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, Islam sebagai pedoman hidup, katakan dengan penuh kejujuran:

 لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ  

laa ilaaha illallah muhammadurRasulullah

Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, shalatlah lima waktu, tunaikan zakat, puasa bulan Ramadhan, lakukan haji ke baitullah Al-Haram jika engkau mampu.

Umumkanlah keislamanmu kepada Allah sesungguhnya tidak ada keselamatan bagimu dan juga tidak ada kebahagiaan kecuali dengan itu.

Sesungguh saya bersumpah untukmu dengan nama Allah Yang Agung yang tidak ada ilah kecuali Dia bahwa Islam ini adalah agama yang haq, Allah tidak menerima agama dari seorangpun selainnya, dan saya persaksikan kepada Allah, Malaikat, dan seluruh makhluk bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan sesungguhnya Islam adalah agama yang benar serta saya termasuk orang yang menyerahkan diri kepada Allah.

Saya memohon kepada Allah –subhanahu- dengan nikmatnya dan kemuliannya agar mematikan saya sebagai orang Islam yang sebenarnya demikian juga keturunanku dan seluruh saudaraku kaum muslimin, dan agar mengumpulkan kita di surga Na’im bersama Nabi kita Muhammad yang jujur lagi terpercaya, dan seluruh para Nabi, keluarga Nabi kita dan para sahabatnya.

Aku berdoa agar buku ini bermanfaat bagi setiap yang membacanya atau mendengarkannya… ketahuilah bukankan sudah aku sampaikan? Ya Allah! saksikan.

Wallahu a’lam, semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya, dan segala puji bagi Rabb pemelihara sekalian alam.

 

 

 

Previous article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day