1. Articles
  2. Bagaimana mengikuti Rasulullah saw.
  3. Petunjuk Rasulullah saw. dalam pelaksanaan Shalat Gerhana matahari

Petunjuk Rasulullah saw. dalam pelaksanaan Shalat Gerhana matahari

13489 2007/11/22 2024/06/18
Article translated to : العربية Español

·         ketika terjadi gerhana matahari rasulullah saw. keluar ke mesjid dengan terburu-buru sambil mengangkat kainnya, kemudian maju dan shalat dua raka’at, beliau membaca pada raka’at pertama surah al fatiha dan surah yang panjang, beliau membesarkan suara dalam bacaannya kemudian ruku’ dan memperpanjang ruku’nya, kemudian bangun dari ruku’ dan berdiri dengan lama, tapi tidak selama qiyam (berdiri) yang pertama, ketika mengangkat kepalanya bangun dari ruku’ beliau membaca: ” sami’a llahu liman hamidah rabbana walakal hamd” .

artinya: “semoga allah swt. mendengar pujian orang yang memujinya, wahai tuhan kami bagi-mu segala pujian”.

kemudian beliau membaca surah al fatiha dan surah yang lain (tapi tidak sepanjang surah yang beliau baca pada pertama kali), lalu ruku’ dan memperpanjang ruku’nya (tapi tidak selama ruku’ yang pertama), kemudian bangun dari ruku’, kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujudnya, dan beliau melakukan raka’at yang kedua seperti raka’at yang pertama tadi, dalam setiap raka’at beliau ruku’ dua kali dan sujud dua kali, setelah selesai dari shalatnya rasulullah saw. berkhutbah di depan orang-orang yang hadir.

 

·         ketika terjadi gerhana matahari beliau memerintahkan untuk banyak mengingat allah swt., shalat, berdo’a, beristighfar, bersedekah dan memerdekakan budak.

 

 

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day