1. Articles
  2. Bagaimana mengikuti Rasulullah saw.
  3. Bagaimana sikap anda terhadap hamba-hamba Allah Swt. Begitulah Allah swt. Memperlakukan anda

Bagaimana sikap anda terhadap hamba-hamba Allah Swt. Begitulah Allah swt. Memperlakukan anda

17764 2009/02/15 2024/04/24
Article translated to : العربية

 

segala puji bagi allah swt. tuhan semesta alam, shalawat dan salam kepada rasulullah saw. nabi kita muhammad saw., kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya.

 dalam sebuah hadits rasulullah saw. bersabda: “sesungguhnya allah swt. menyayangi hamba-hamba-nya yang penyayang”. (hr. bukhari).

tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)?

siapa yang menyayangi makhluk (allah swt.) maka akan di sayangi oleh sang pencipta (allah swt.). rasulullah saw. bersabda: ”orang-orang yang penyayang akan di sayangi oleh yang maha penyayang, sayangilah apa yang terdapat di muka bumi maka maka kalian akan di sayangi oleh apa yang terdapat di langit (penghuninya)”.(hr. tirmidzi).

perhatikanlah untuk selalu memberikan keringanan dan kemudahan untuk orang lain agar allah swt. memberikan keringanan buat anda.

rasulullah saw. bersabda: “barangsiapa yang memberikan kemudahan atas kesusahan seorang muslim, maka allah swt. akan memberikan kemudahan buat dia atas kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat”.(hr. bukhari).

rasulullah saw. bersabda: “barangsiapa yang menyelamatkan orang yang sedang kesusahan, maka allah swt. akan membukakan (menyelamatkan) dia dari kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat”. (hr. ahmad).

bantulah orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka (yang baik) maka anda akan mendapatkan pertolongan dari allah swt.

rasulullah saw. bersabda: “allah swt. akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya”.  

rasulullah saw. bersabda: “barangsiapa yang (memenuhi) kebutuhan saudaranya maka allah swt. akan memenuhi kebutuhannya”.(hr. muslim).

 

permudahlah untuk orang yang tidak mampu…maka allah swt. akan mempermudah kamu

rasulullah saw. bersabda: ”barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang tidak mampu maka allah swt. akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan akhirat”.(hr. muslim).

rasulullah saw. bersabda: ”sebelum (masa) kalian (dulu) terdapat seorang pedagang yang memberikan piutang kepada orang lain, jika ia melihat (orang yang di hutanginya) tidak mampu untuk membayar (hutangnya) ia mengatakan kepada pegawainya: maafkanlah ia, semoga allah swt. memaafkan (dosa-dosa) kita, kemudian allah swt. memaafkan (dosa-dosa) nya”.(hr. bukhari).

bersikap ramahlah dengan hamba-hamba allah swt. maka anda termasuk dari do’a rasulullah saw.

“ya allah! barangsiapa yang bersikap ramah dari umatku maka berilah kasih sayang untuknya, dan barangsiapa yang menyusahkan mereka maka susahkanlah mereka”.(hr. ahmad).

rasulullah saw. bersabda: “sesungguhnya allah swt. maha lembut dan menyukai yang ramah atau yang berlemah lembut, dan dia memberikan kepada orang yang bersikap ramah apa yang tidak dia berikan kepada orang yang kejam”. (hr. muslim).

rasulullah saw. bersabda: “barangsiapa yang (mengharamkan) keramahan (kelemah lembutan), maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan”. (hr. muslim).

tutuplah (aib) orang lain maka allah swt. akan menutupi aib anda

rasulullah saw. bersabda: “barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka allah swt. akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat”. (hr. muslim).

rasulullah saw. bersabda: “barangsiapa yang menutup aurat (aib) seorang saudaranya semuslim, maka allah swt. akan menutupi auratnya (aibnya) pada hari kiamat”. (hr. ibn majah).

maafkanlah kesalahan saudara anda… maka allah swt. akan memaafkan kesalahan anda

rasulullah saw. bersabda: “barangsiapa memaafkan (kesalahan) seorang muslim, maka allah swt. akan memaafkan kesalahannya”. (hr. abu daud).

 

 

berikanlah makanan kepada orang-orang muslim, maka allah swt. akan memberikan makanan (rezki) kepada anda.

rasulullah saw. bersabda: “siapapun dari seorang mukmin yang memberikan makanan kepada seorang mukmin karena kelaparan, maka allah swt. akan memberikan makanan untuknya dari buah-buahan surga”. (hr. tirmidzi).

berilah air minum kepada orang-orang muslim, maka allah swt. akan memberi anda air minum

rasulullah saw. bersabda: “barangsiapa dari seorang mukmin yang memberikan air minum kepada seorang mukmin karena kehausan, maka allah swt. akan memberinya air minum pada hari kiamat dari air anggur yang lezat”.(hr. tirmidzi).

berikanlah pakaian kepada orang-orang muslim, maka allah swt. akan memberi pakaian kepada anda

rasulullah saw. bersabda: “barangsiapa dari seorang mukmin yang memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, maka allah swt. akan memberinya pakaian dari khadir surga”. (hr. tirmdizi).

maka bagaimana anda bersikap kepada hamba-hamba allah swt., begitupun allah swt. akan memperlakukan anda, maka silahkan anda memilih untuk diri anda suatu keadaan yang allah akan memperlakukan anda seperti perlakuan anda, bersikaplah (berinteraksilah) kepada hamba-hamba allah, dengan hal itu anda akan mendapatkan balasannya.

berhatilah-hatilah dari menyakiti orang lain, karena allah swt. akan menyiksa anda

rasulullah saw. bersabda: “sesungguhnya allah swt. akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia”.(hr. tirmidzi).

allah swt. berfirman: “dan (ingatlah) ketika kami selamatkan kamu dari (fir’aun) dan pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya..”. (qs. al baqarah: 49).

dan dalam surah yang lain allah swt. berfirman: “…dan pada hari terjadinya kiamat. (dikatakan kepada malaikat): “masukkanlah fir’aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras”.

balasan sesuai dengan jenis pekerjaan

allah swt. akan memperlakukan seorang hamba sebagaimana seorang hamba memperlakukan (saudaranya) hamba-hamba yang lain, maka perlakukanlah hamba-hamba allah swt dengan perlakuan yang anda sukai allah swt. memperlakukan anda seperti perlakuan itu. maka bersikap ramahlah kepada hamba-hamba allah swt. maka allah swt. akan memperlakukan anda seperti itu.

allah swt. berfirman: “…dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (at taghaabun: 14). 

dan dalam surah yang lain allah swt. berfirman: “…dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang, apakah kamu tidak ingin bahwa allah mengampunimu? dan allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang”. (qs. an nuur: 22).

berhati-hatilah dari mempersulit hamba-hamba allah swt.

maka anda akan termasuk dari do’a rasulullah saw.: “ya allah! barangsiapa yang memimpin dari urusan umatku sedikitpun, kemudian dia mempersulit mereka maka persulitlah ia, dan barangsiapa yang memimpin dari urusan umatku sedikitpun lalu ia bersikap ramah dengan mereka maka kasihilah ia”. (hr. muslim).

jangan anda menyakiti orang-orang muslim yang lain dengan mencari-cari aib mereka

rasulullah saw. bersabda: “barangsiapa yang mencari-cari aib saudaranya semuslim yang lain maka allah akan menyelidiki aibnya, dan barangsiapa yang di selidiki oleh allah swt. aibnya maka akan di ekspose (aibnya) sekalipun dia berada di dalam (koper) pejalanannya”. (hr. tirmidzi).

“dan barangsiapa yang mengungkap aurat (aib) saudaranya semuslim, maka allah swt. akan mengungkap auratnya (aibnya) sampai allah swt. akan mencemarkan aibnya di rumahnya”.( hr. ibn majah).

jangan anda menahan kasih sayang anda terhadap orang lain

sebab rasulullah saw. bersabda: “barangsiapa yang tidak menyayangi manusia maka allah swt. tidak akan menyayanginya”.(hr. muslim).

bagaimanapun sikap anda terhadap seseorang, maka anda akan mendapat balasannya yang setimpal dari allah swt.

bersungguh-sungguhlah, (semoga allah swt. memberikan taufik untuk anda!) untuk memberikan manfaat untuk hamba-hamba allah swt., sebagai bentuk ketaatan terhadap sabda rasulullah saw. : “barangsiapa dari kalian yang mampu untuk memberikan manfaat bagi saudaranya maka lakukanlah!”. (hr. muslim).

dan berbuat baiklah kepada mereka, sesungguhnya allah swt. menyukai orang-orang yang berbuat baik. jadilah orang yang bersikap ramah dan lemah lembut kepada mereka.

rasulullah saw. bersabda: “akan di haramkan untuk masuk neraka setiap orang yang berlemah lembut, ramah dan mempermudah (masalah) dari manusia’.

maafkan mereka, ampuni mereka, semoga allah swt. mengampuni anda, sesungguhnya allah swt. tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan.

dan penutup do’a kami ialah: “alhamdulillah rabbil ‘aalamin”. artinya: segala puji bagi allah, tuhan semesta alam.

sahalawat dan salam kepada baginda nabi kita muhammad saw., kepada keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya.!!!

 

 

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day