1. Articles
  2. Beginilah Rasulullah Bersama Keluarganya
  3. Nabi Suka Mendahulukan Sebelah Kanan

Nabi Suka Mendahulukan Sebelah Kanan

761 2019/05/07 2024/05/18

Aisyah : Nabi Suka Mendahulukan Sebelah Kanan ?

Dari Aisyah z ia berkata :

" Nabi menyukai sebelah kanan, dalam memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam semua perkaranya". ([1])[1] Muttafaqun alaihi ( al-Bukhari (168), Muslim (66-268)). Ini riwayat al-Bukhari.

 

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day