1. Articles
  2. Bagaimana mengikuti Rasulullah saw.
  3. Petunjuk Rasulullah SAW dalam melakukan perjalanan

Petunjuk Rasulullah SAW dalam melakukan perjalanan

24686 2007/11/22 2024/05/25
Article translated to : العربية Español

 

-          beliau suka memulai perjalanan pada awal siang, dan pada hari kamis.

 

-          beliau memakruhkan melakukan perjalanan sendirian, apalagi pada malam hari.

 

-          beliau saw memerintahkan agar mengangkat seorang ketua rombongan apabila berjumlah tiga atau lebih.

 

-          beliau saw bertakbir tiga kali ketika menaiki untanya, kemudian  berdoa “maha suci allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada tuhan kami." (qs. az zukhruf 13 -14), lalu beliau membaca doa safar :

 

 

artinya : ya allah, aku memohon kepadamu kebaikan dan ketaqwaan dalam perjalalananku ini, dan beramal sesuai dengan yang kau ridhai, ya allah ringankanlah perjalanan kami dan lipatlah jaraknya, ya allah, engkaulah   (hr. muslim).

 

dan apabila dalam perjalanan pulang, beliau menambahkan:

artinya : kami kembali, kami bertaubat, kami beribadah dan memuji tuhan kami. (hr. muslim)

 

-          apabila jalan menanjak, beliau bertakbir, apabila jalan menurun, beliau bertasbih. beliau berwasiat ‘aku wasiatkan kau agar bertaqwa kepada allah dan bertakbir setiap menanjak ke tempat yang tinggi (hr. turmuzi dan ibnu majah).

 

 ketika ada sesorang berkata kepadanya : ‘ya rasulullah, aku ingin melakukan perjalanan, beliau berpesan pedanya: “saya mewasiatkanmu agar kamu senantiasa bertakwa kepada allah swt. dan bertakbir (jika berjalan di tempat) yang tinggi”.

 

-          ketika beliau dalam perjalanan kemudian datang waktu shalat subuh beliau bersabda :  ‘yang maha mendengar telah memperdengarkan pujian dan sebaik baik balaaihi kepada kita. wahai tuhan kami, temanilah kami dalam perjalanan kami dan lindungilah kami dari api neraka (hr muslim).

 

-          ketika beliau melepas sahabatnya yang akan bepergian, beliau bersabda :

 

artinya : aku titipkan kepada allah (urusan) agamamu, amanahmu, dan akhir amalanmu. (hr. abu dawud dan turmuzi).

 

-          beliau bersabda : apabila salah seorang dari kalian berhenti di suatu tempat, maka hendaklah dia berdoa : 

artinya: “aku belindung dengan perantara kalimatnya yang sempurna atas keburukan yang dia ciptakan). maka tidak ada yang mencelakainya hingga dia pergi dari tempat itu (hr muslim).

 

-          beliau memerintahkan orang orang yang melakukan perjalanan untuk segera pulang ke keluarganya setelah urusannya selesai.

 

-          beliau melarang perempuan untuk bepergian sendirian tanpa mahram, walaupun dalam jarak bariid (± 12 mil). dan beliau melarang membawa mushaf ke negeri musuh (kafir) karena di khawatirkan mereka akan menghinakannya.

 

-          beliau saw melarang seorang muslim untuk tinggal bersama kaum musrikin apabila dia bisa pindah. beliau bersabda : “aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal diantara orang orang musyrik. (hr. abu daud, at tirmizi, an nasai dan ibnu majah).  beliau bersabda: “siapa yang tinggal dengan orang musyrik, maka dia sama sepertinya (hr. abu daud).

 

-          perjalanan beliau ada 4 macam : perjalanan untuk hijrah, jihad –kebanyakan perjalanan beliau untuk tujuan ini- umrah, dan haji.

 

-          beliau saw mengqashar shalat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dalam perjalanan sejak beliau pergi hingga beliau pulang. beliau juga hanya melakukan shalat shalat yang fardhu saja, kecuali shalat witir  dan shalat sunnah 2 rakaat sebelum subuh.

 

-          beliau tidak menentukan batas yang dibolehkan untuk mengqashar shalat dan kebolehan untuk berbuka puasa.

 

-          beliau saw tidak menjama’ shalat ketika shalat di atas kendaraannya, dan itu bukan petunjuk beliau, juga tidak ketika beliau berhenti di suatu tempat. tapi beliau menjama’ shalat apabila perjalanan sangat berat dan apabila beliau bepergian sebelum waktu shalat.  apabila beliau berangkat sebelum matahari tergelincir (sebelum waktu zuhur), beliau mengakhirkan shalat zuhur dan menjama’nya bersama shalat ashar, tapi apabila sebelum beliau berangkat waktu zuhur telah tiba, beliau shalat zuhur dulu baru berangkat. apabila beliau terburu buru, beliau mengakhirkan shalat maghrib dan menjama’nya pada waktu isya.

-          apabila beliau shalat sunnah di atas kendaraannya, baik siang maupun malam, beliau menghadap arah mana saja. beliau ruku’ dan sujud dengan membungkuk, sujudnya lebih bungkuk daripada rukuk.

 

-          beliau bepergian di bulan ramadhan dan tidak berpuasa. beliau membolehkan para sahabatnya untuk puasa atau tidak puasa saat perjalanan.

 

-          beliau dalam banyak perjalanannya selalu memakai khuf (kaus kaki dari kulit).

 

-          beliau melarang seseorang untuk mengetuk pintu rumahnya apabila pulang pada malam hari, apabila dia telah lama bepergian.

 

-          beliau bersabda : “malaikat tidak akan menemani suatu perkumpulan yang di dalamnya ada anjing atau lonceng (hr muslim).

 

-          apabila beliau pulang dari perjalanannya, beliau langsung ke masjid dan shalat 2 rakaat, beliau juga menemui anak anak dari ahli baitnya.

 

-          beliau menyambut orang yang baru datang dari perjalanan dengan memeluknya (jika yang datang laki-laki), dan menciumnya apabila yang datang keluarganya.

 

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day