1. Articles
  2. Bagaimana mengikuti Rasulullah saw.
  3. Petunjuk Rasulullah SAW dalam berzakat dan bersedekah

Petunjuk Rasulullah SAW dalam berzakat dan bersedekah

17462 2007/11/22 2024/06/13
Article translated to : العربية

 

1.       rasulullah  saw. memberikan petunjuk selengkap lengkapnya dalam berzakat dan bersedekah. mulai dari waktu, jumlah, dan nishab (batas minimal harta) nya. hingga orang orang yang berhak mendapatkan harta zakat. dengan memperhatikan maslahat pemberi dan penerima zakat. maka ditentukan dari harta orang orang yang berpunya untuk dizakatkan pada orang orang fakir dengan kadar yang mencukupi hidup si fakir, tanpa memeras harta si kaya.

 

2.       apabla beliau mengetahui seorang yang termasuk mustahiq zakat, beliau memberikan harta zakat kepadanya. apabila seseorang yang beliau tidak tahu keadaan finansialnya meminta harta zakat kepada beliau, beliau memberikannya setelah memberitahunya bahwa ini bukan hak orang kaya atau orang yang masih kuat bekerja.

 

3.       beliau membagikan harta zakat di daerah harta zakat itu berasal, apabila berlebih, barulah beliau membaginya ke luar daerah.

 

4.       beliau saw tidak mengambil zakat kecuali dari pemilik harta yang terlihat, seperti binatang ternak, sawah dan kebun buah buahan.

 

5.       beliau saw mengutus seseorang kepada pemilik kebun kurma dan anggur untuk memperkirakan kapan tanaman mereka akan mencapai 1 wasaq, lalu menentukan jumlah yang harus dizakatkan.

 

6.       beliau saw tidak mengambil zakat kuda, budak belian, bighal, dan keledai, beliau juga tidak mengambil zakat sayuran dan buah buahan yang tidak bisa ditakar dan tak tahan lama. kecuali (beliau hanya mengambil zakat) kurma dan anggur, dan tidak dibedakan  dalam keadaan basah atau kering.

 

7.       beliau saw tidak mengambil harta yang paling baik kualitasnya. tapi yang pertengahan.

 

8.       beliau saw melarang orang yang bersedekah untuk membeli kembali harta yang telah disedekahkannya, dan membolehkan orang kaya untuk makan bersama orang yang diberi hadiah olehnya bagian dari harta yang telah dihadiahkannya.

 

9.       kadang kadang beliau meminjam harta zakat untuk kemaslahatan kaum muslimin, kadang kadang beliau meminjam harta shadaqah dari pemiliknya langsung.

10.   apabila sesorang datang untuk menyerahkan shadaqah, beliau berdoa : ya allah, berkahilah dia dan untanya, atau ya allah rahmatilah dia”. (hr. bukhari muslim)

 

petunjuk rasulullullah saw dalam berzakat fitrah:

 

1.       zakat fitrah wajib, jumlahnya adalah satu sha’ kurma atau tepung, atau keju, atau kismis.

 

2.       beliau saw membayar zakat sebelum shalat ied, rasulullah saw. bersabda: “siapa yang membayarnya sebelum shalat ied, maka itu adalah zakat fitrah, dan siapa yang membayarnya setelah shalat ied, maka itu adalah shadaqah”. (hr. abu daud).

 

3.       beliau saw mengkhususkan zakat fitrah untuk orang miskin saja, bukan untuk kedelapan golongan yang berhak menerima zakat.

 

petunjuk rasulullah saw dalam shadaqah sunnah:

 

1.       beliau saw adalah orang yang paling banyak shadaqahnya. beliau tidak pernah mengharap lebih banyak atau menganggap sedikit apa yang diberikan oleh allah swt.

 

2.       beliau selalu memberi kepada setiap orang yang meminta, banyak ataupun sedikit.

 

3.       kegembiraan beliau apabila memberi lebih besar daripada kegembiraan orang yang menerimanya.

 

4.       beliau saw lebih mendahulukan orang yang membutuhkan daripada dirinya sendiri. baik dalam hal makanan atau pakaian.

 

 

5.       beliau saw memberi orang dengan cara yang bermacam macam, diantaranya yaitu beliau memberi hadiah, atau sedekah, atau hibah, atau membeli sesuatu dan memberikan kepada penjual uang dan barang yang telah dibelinya, atau berhutang kepada pembeli untuk suatu barang dan membayar harga dan memberi barang yang telah dibelinya, atau beliau meminjam sesuatu dan mengembalikannya dalam jumlah yang lebih banyak, atau beliau menerima hadiah dari seseorang dan memberikan orang itu hadiah yang lebih banyak.

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day