George Bernard Shaw zegt

george bernard shaw zegt:

"als een man als mohamed de leiding zou krijgen over de moderne wereld, dan zou hij erin slagen om alle problemen op te lossen en alle benodigde vrede en geluk te brengen. lees de volgende citaten van andere westerse schrijvers…."

in de encyclopedia britannica staat dat: "mohamed is de meest succesvolle van alle profeten en religieuze persoonlijkheden."

Previous article