1. Articles
  2. Dit is Mohammad
  3. Opnieuw brengt Djibriel (Gabriël) de openbaring van Allah

Opnieuw brengt Djibriel (Gabriël) de openbaring van Allah

Under category : Dit is Mohammad
4105 2010/12/08 2024/04/15

opnieuw brengt djibriel (gabriël) de openbaring van allah


ibn hagar zei: “dat (het stoppen van de openbaring van allah voor enige dagen) was om de boodschapper van allah s.a.w. te bevrijden van de angst die hij ervoer en om hem naar de openbaring te laten verlangen. toen de sombere wolken van de twijfel weg waren getrokken, werden de vlaggen van de waarheid geheven, de boodschapper van allah s.a.w. wist met zekerheid, dat hij de boodschapper van de grote heer was geworden. hij was er ook zeker van, dat wat naar hem gekomen was, niets meer was dan de ambassadeur van de inspiratie. zijn wachten op en verlangen naar de komst van de openbaring, vormde een goede basis voor zijn standvastigheid en bedaardheid bij de komst van de inspiratie van allah.

al-boekharie heeft overgeleverd op gezag van djaabir ibn ‘abdoellah, dat hij de boodschapper van allah s.a.w. als volgt over de periode van pauze hoorde spreken:

“terwijl ik liep, hoorde ik een stem uit de lucht komen. ik keek omhoog en het was beslist dezelfde engel, die mij in de grot van hira' had bezocht. hij zat op een stoel, tussen de hemel en de aarde in. ik was zeer bang voor hem en knielde op de grond. ik ging naar huis, zeggende: ‘bedek mij…bedek mij…'

allah openbaarde deze verzen aan mij:

“o jij ommantelde. sta op en waarschuw. en verheerlijk jouw heer! en reinig jouw kleden! en blijf weg van (de afgoden)!”(qs al-moeddatstsir 74: 1-5)

daarna begon de openbaring, sterk, herhaaldelijk en regelmatig te komen”(

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day