1. Articles
  2. Dit is Mohammad
  3. Op de berg As-Safa

Op de berg As-Safa

Under category : Dit is Mohammad
5867 2010/12/08 2024/04/14

op de berg as-safa

nadat de boodschapper van allah s.a.w. zeker was van de belofte van aboe talib om hem te beschermen, terwijl hij de mensen opriep tot allah, stond hij op een dag op de berg as-safa en riep luidop uit: “oh sabahah! ”

clans van de qoeraisj kwamen naar hem. hij riep hen op om van de eenheid van allah te getuigen en in zijn gezantschap en de dag der wederopstanding te geloven. al-boekharie heeft een deel van dit verhaal overgeleverd op gezag van ibn ‘abbaas t . hij zei: “toen de volgende verzen geopenbaard werden:
‘en waarschuw je stam en je naaste verwanten.'(qs asj-sjoe'araa 26: 214)

beklom de boodschapper van allah s.a.w. de berg as-safa en begon te roepen: ‘oh bani fahr! o bani ‘adi (twee clans van de qoeraisj).' vele mensen verzamelden zich en diegenen die niet konden, stuurdeniemand om verslag aan hen uit te brengen. aboe lahab was ook aanwezig. de profeet s.a.w. zei: ‘jullie weten toch dat als ik jullie zou vertellen dat er enkele ruiters in de vallei waren, die van plan waren om jullie te beroven, jullie mij dan zouden geloven?' zij zeiden: ‘ja, we hebben nog nooit gemerkt dat jij liegt.' hij zei: ‘ik ben een waarschuwer voor jullie, voor een zware kwelling.' aboe lahab reageerde prompt: ‘jij bederft de hele dag! heb je ons laten roepen voor zoiets?' de verzen werden bij die gelegenheid, onmiddellijk geopenbaard:

‘vervloekt zijn de twee handen van aboe lahab en vervloekt is hij!'(qs al-masad 111: 1)

moeslim heeft een ander deel van dit verhaal overgeleverd, op gezag van aboe hoerairah t . hij zei: “toen de volgende verzen werden geopenbaard:
‘en waarschuw je stam en je naaste verwanten.'(qs asj-sjoe'araa 26: 214)

riep de boodschapper van allah s.a.w. alle mensen van de qoeraisj; dus zij kwamen bijeen en hij gaf hen een algemene waarschuwing. toen verwees hij in het bijzonder naar bepaalde stammen en zei: ‘oh qoeraisj, red jullie zelf van het vuur; oh mensen van bani ka'b, red jullie zelf van het vuur; oh fatimah, dochter van mohammed s.a.w. , red jezelf van het vuur, want ik heb geen enkele andere macht om jou tegen allah te beschermen, behalve dat ik een relatie met jou onderhoud.'”

het was waarlijk een luide, suggestieve oproep, die ondubbelzinnig aan de mensen die hem het meest nabijstonden verklaarde, dat het geloof in zijn boodschap de belangrijkste hoeksteen zou zijn voor iedere toekomstige relatie tussen hem en hen en dat de bloedrelatie, waarop het hele arabische leven was gebaseerd, was opgeven in het licht van dat goddelijke ultimatum.

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day