1. Articles
  2. Arrahiq Almagtoom _ Sheikh Safi‐ur Rahman Al‐Mubarakfuri
  3. De familie van de Profeet

De familie van de Profeet

5412 2010/12/07 2024/07/16

de familie van de profeet  :

de familie van de profeet  staat bekend als de hashimietenfamilie,in verband

met zijn tweede tweede grootvader haashim. deze erfde de bevoegdheden van

qusay "as-siqaayah" en "ar-rifaadah" later zijn deze overgedragen

overgedragen aan zijn broer almuttalib en daarna aan de zoons van haashim.

bij de komst van de islam volgden zij deze traditie nog. haashim was de meest

hoogwaardige persoon in zijn tijd. het werkwoord "yahshimo" betekent in het

arabisch in stukjes snijden. haashim kreeg deze bijnaam omdat hij brood in

stukjes sneed en met vlees vermengde zodat andere mensen ervan konden eten.

zijn echte naam is amr en hij was de initiatiefnemer van de twee reizen; de

winterreis naar jemen en de zomerreis naar het shaam-gebied. hij werd ook de

heer van de "bathaa" genoemd.

er is over hem verhaald dat hij op zijn handelsreis richting shaam langs de

plaats jathrib ging, waar hij trouwde met salma, de dochter van amr, die tot de

stam van uday, de zoon van an-najaar, behoorde. hij verbleef bij haar voor een

tijdje en ging daarna naar shaam terwijl zij zwanger was. hij overleed daarna in

gaza in palastina. salma beviel later van een zoon die zij shaïba noemde omdat

het kind grijs haar had. dit kind groeide op tussen de ooms van zijn moeders

kant in medina, terwijl zijn ooms van zijn vaders kant in mekka niet op de

hoogte waren van zijn bestaan, totdat hij zeven of acht jaar werd. zijn oom

almuttalib kreeg het nieuws te horen en haalde hem naar mekka. toen de

mensen in mekka hem zagen dachten ze dat hij de slaaf, "abd", van almuttalib

was en kreeg dan ook later de bijnaam abdulmuttalib.

abdulmuttalib was een mooie en hoogwaardige man onder zijn landgenoten. hij

was eerbiediger dan wie dan ook in zijn tijd. hij was de heer van quraish en had

de verantwoordelijkheid over het vee in mekka. hij werd geëerd en

gehoorzaamd en was om zijn vrijgevigheid bekend, vandaar de bijnaam

"alfayaadh". hij nam voedsel van zijn eigen tafel om aan de behoeftigen, dieren

en vogels te geven en werd daarom 'de voeder van mensen in de vallei en van

dieren en vogels aan de top van de bergen' genoemd. hij kreeg de eer om de

 

zamzam-put te mogen graven nadat jarham hem had verborgen en de mensen

van quraish uit mekka had verdreven. abdulmuttalib werd in zijn droom

opgedragen de put opnieuw te graven en zag in zijn droom een beschrijving van de plek.

het olifanten-incident vond ook in deze tijd paats. abrahah alashram kwam

vanuit jemen met een troepenmacht van zestig- duizend soldaten uit alhabasha

(het huidige eretria/ethiopië). hij had een aantal olifanten meegenomen om de

ka'bah te vernietigen. toen abrahah en zijn troepenmacht bij de vallei mahsar,

tussen muzdalifah en minan, arriveerden en zich voorbereidden om de aanval

richting mekka te beginnen, heeft allah, de verhevene, zwermen vogels

gezonden die bakstenen op hen wierpen en hij, de verhevene, maakte hen als

afgevreten halmen. dit vond allemaal plaats twee maanden voor de geboorte van de profeet .

abdullah, de vader van de profeet was de beste onder de zonen van

abdulmuttalib, de meest tevredene onder hen en was het meest geliefd bij zijn vader.

abdullah is de 'geslachte' omdat toen zijn vader abdulmuttalib bezig was met

het graven van de zamzam-put en deze zichtbaar begon te worden, hij

onenigheid kreeg met de mensen van quraish. als gevolg daarvan maakte hij

een belofte; als allah hem tien zonen zou schenken en zij volwassen zouden

worden en hem zouden kunnen beschermen, zou hij een van hen slachten.

toen het zover was lootte hij tussen zijn zonen en het werd abdullah.

vervolgens ging hij richting ka'bah om hem te slachten maar de mensen uit

quraish, vooral zijn broers en ooms, hielden hem tegen.

in plaats daarvan bracht hij een offer waarbij hij honderd kamelen slachtte. de

profeet  is dus de zoon van de twee zogenaamde 'geslachten'; isamïl, vrede zij

met hem, en abdullah. tegelijkertijd is hij de zoon van de twee geofferden want

in plaats van ismaïl is een schaap geofferd en voor abdullah zijn honderd

kamelen geofferd.

abdulmuttalib had voor zijn zoon abdullah, amina, de dochter van wahb,

uitgekozen. zij was de beste onder de vrouwen van quraish, was eervol en had

een verheven positie. haar vader wahb, was de heer van beni zahrah en had

een eerwaardige afstamming. de verloving en het huwelijk werden voltrokken,

waarna abdullah met zijn vrouw in mekka ging wonen. daar werd zij zwanger

van de profeet .

na een tijdje heeft abdulmuttalib zijn zoon abdullah voor een handelsreis naar

medina, oftewel naar het shaam-gebied gestuurd. op zijn terugreis overleed hij

in medina en werd begraven in het huis van an-naabigha athoebiyani. dit heeft

 

plaatsgevonden, naar de meest betrouwbare overleveringen, voor de geboorte

van de profeet .

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day