1. Articles
  2. Arrahiq Almagtoom _ Sheikh Safi‐ur Rahman Al‐Mubarakfuri
  3. De geboorte

De geboorte

3586 2010/12/07 2024/06/25

de geboorte:

de profeet  werd geboren in een buitenplaats van beni haashim in mekka, op

maandagochtend de negende (of de twaalfde, zoals ook wordt genoemd) van de

maand rabi'e i in het jaar van de olifant. de eerste datum is de meest

betrouwbare maar de tweede datum is meer bekend. deze datum komt overeen

met 22 april 571 (na christus). de vroedvrouw bij zijn geboorte was as-shifaa',

de dochter van amr en de moeder van abdurrahmaan ibn awf.

bij de bevalling kwam vanuit zijn moeder een licht naar buiten dat zelfs de

shaam-paleizen bereikte. zij bracht zijn opa abdulmuttalib op de hoogte van de

geboorte, waarna abulmuttalib vrolijk en gelukkig naar haar toekwam. hij nam

de baby in zijn armen en bracht hem de ka'bah binnen, bedankte allah, riep

hem aan en noemde hem mohammed.

hij koos voor deze naam (wat in het arabisch wil zeggen 'degene

waarover met lof wordt gesproken) opdat de mensen met lof over hem zouden

spreken. hij slachtte een dier voor deze gelegenheid, besneed de baby op de

zevende dag na zijn geboorte en gaf de mensen te eten, zoals dat toen

gebruikelijk was onder arabieren.

barakah alhabashiah, oum ayman, was zijn oppas. zij was de slavin van zijn

vader abdullah. zij is later nog moslim geworden, immigreerde naar medina en

overleed vijf of zes maanden na de profeet

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day