1. Articles
  2. Arrahiq Almagtoom _ Sheikh Safi‐ur Rahman Al‐Mubarakfuri
  3. Zegeningen in het huis waar de profeet zijn borstvoeding kreeg

Zegeningen in het huis waar de profeet zijn borstvoeding kreeg

3964 2010/12/07 2024/06/20

zegeningen in het huis waar de profeet zijn borstvoeding kreeg:

de zegeningen stroomden binnen bij deze familie en werden voor iedereen

zichtbaar tijdens het verblijf van de profeet bij hen  in dit verband is

overgeleverd dat toen halima naar mekka kwam, het een droogteperiode was.

de ezelin waarmee zij kwam, was het traagste dier van de karavaan doordat het

zwak en mager was. zij had ook een kameel die geen druppel melk voortbracht

en zij had een kind dat gedurende de hele nacht van honger huilde, hij kon niet

slapen en zijn ouders daardoor ook niet.

toen halima de profeet  met zich meebracht naar haar onderkomen en hem

borstvoeding begon te geven kwam alle melk die hij nodig had. hij dronk samen

met haar eigen kindje totdat zij hun dorst haddden gelest en vielen daarna in slaap.

de man van halima ging naar de kameel en vond haar vol met melk. hij melkte

haar zodat zij genoeg te drinken hadden en die nacht goed konden slapen. toen

zij de terugweg naar beni sa'd ondernamen, stapte halima op haar ezelin en

nam de profeet ook mee. de ezelin ging zo snel dat deze de karavaan voorbij

ging en geen van de dieren kon haar meer in kon halen.

 

toen zij in beni sa'd thuiskwamen, dat toen een heel erg uitgedroogd landschap

was, keerden de schapen aan het einde van de dag echter met volle buiken en

volle uiers terug. zij melkten de dieren en dronken terwijl geen ander een

druppel kon melken in dezelfde tijd.

de zegeningen en voorspoed van allah hielden twee jaar lang aan totdat de

borstvoedingsperiode voorbij was. deze periode was bepalend voor zijn ontwikkeling.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day