1. Articles
  2. Arrahiq Almagtoom _ Sheikh Safi‐ur Rahman Al‐Mubarakfuri
  3. Zijn huwelijk met Khadija

Zijn huwelijk met Khadija

4211 2010/12/07 2024/05/29

zijn huwelijk met khadija:

khadija merkte zijn betrouwbaarheid en zegeningen op en raakte er stil van.

maysarah vertelde haar ook wat hij allemaal zag van zijn goede eigenschappen,

zijn prachtige karakter en wonderen zoals de aanwezigheid van de schaduwen

van twee engelen als het warm was. khadija voelde zich tot hem aangetrokken

en stuurde een van haar vriendinnen naar hem toe om te laten weten dat zij graag met hem zou willen trouwen.

de profeet  ging daarmee akkoord en sprak daarover met zijn ooms die

vervolgens haar hand gingen vragen bij haar oom amr ibn asad. hij gaf haar

ten huwelijk aan de profeet . bij de huwelijksplechtigheden was een aantal

vooraanstaanden van banu haashim en quraish aanwezig en de bruidsschat

bedroeg twintig bakrah (of misschien ook zes). zijn oom abutalib hield de

huwelijkstoespraak; hij uitte zijn lofbetuiging aan allah en verheerlijkte hem.

daarna sprak hij over de goede afstamming en de oprechtheid van de profeet .

hij noemde daarna het huwelijksverklaring en maakte de bruidsschat bekend.

dit huwelijk vond twee maanden en een paar dagen na zijn terugreis uit het

shaam-gebied plaats. de profeet  was toen vijfentwintig jaar oud en khadija

was (naar de meest waar-schijnlijke overleveringen) veertig jaar, maar er wordt

ook overgeleverd dat zij achtentwintig jaar was. zij was getrouwd geweest met

a'tieq, de zoon van a'aith almakhzoumi die overleden was, en met abu haalah

at-taimi; deze overleed ook en zij had al een kind van hem. daarna wilden

velen van de vooraanstaanden van quraish met haar trouwen maar zij weigerde

totdat zij met de profeet  trouwde. met hem werd ze ook werkelijk gelukkig.

zij is de eerste van zijn vrouwen, hij is niet met een andere vrouw getrouwd

geweest toen zij nog leefde. de kinderen van de profeet  zijn allemaal van haar behalve ibrahiem, deze was van de koptische maria.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day