1. Articles
  2. Dit is Mohammad
  3. Zijn geboorte

Zijn geboorte

Under category : Dit is Mohammad
4545 2010/12/08 2024/04/17

zijn geboorte

mohammed s.a.w., de meester der profeten, is geboren op de bani hasjim-laan in mekka op een maandagmorgen, de negende van rabi' al-awwal, in hetzelfde jaar als de gebeurtenis met de olifant en in het veertigste jaar van de heerschappij van kisra (khosroe noesjirwan), d.w.z. volgens de geleerde mohammed soelaiman al-mansoerpoeri en de astroloog mahmoed pasja de twintigste of éénentwintigste april, 571 na christus.

ibn sa'd heeft overgeleverd, dat de moeder van mohammed s.a.w. zei:

“toen hij werd geboren, was er een licht dat scheen vanuit mijn schaamstreek en de paleizen van syrië verlichtte.”

ahmad heeft op gezag van ‘arbadh ibn sariya een verhaal overgeleverd, dat hiermee te vergelijken is.

er is onenigheid over de overlevering of belangrijke tekenen die zijn geboorte vergezelden: veertien galerijen van het paleis van kisra scheurden en vielen naar beneden, het heilige vuur van de magians doofde en enkele kerken aan het sawa-meer zonken neer en storten ineen.

zijn moeder stuurde onmiddellijk iemand om zijn grootvader ‘abdoel-moettalib te informeren over de blijde gebeurtenis. vol blijdschap kwam hij naar haar, droeg hem naar al-ka'bah, bad tot allah en dankte hem. ‘abdoel-moettalib noemde de baby mohammed, een naam die toen niet gebruikelijk was onder de arabieren. hij besneed hem op de zevende dag zoals onder de arabieren de gewoonte was.

de eerste vrouw die hem zoogde, na zijn moeder, was thoejabah, de concubine van aboe lahab, met haar zoon, masroeh. zij had hamzah ibn ‘abdoel-moettalib eerder gezoogd en later zoogde zij aboe salamah ibn ‘abd al-asad al-makhzoemi.

Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day