1. Articles
  2. Dit is Mohammad
  3. De oorlogen van “heiligschennis”

De oorlogen van “heiligschennis”

Under category : Dit is Mohammad
3976 2010/12/08 2024/07/20

de oorlogen van “heiligschennis”

 
mohammed s.a.w. was nauwelijks vijftien, toen de oorlogen van “heiligschennis” – die een aantal jaren voortduurden, met variërend geluk en een aanzienlijk verlies van menselijke levens – uitbrak tussen de qoeraisj en de banoe kinanah aan de ene kant en de qais-‘alain-stam aan de andere kant. het werd aldus genoemd, omdat het onschendbare, schendbaar werd, inclusief de verboden maanden. vanwege zijn buitengewone positie en eerbiedwaardige afkomst, was harb ibn oemaijjah de leider van de qoeraisj en zijn bondgenoten. in één van die veldslagen begeleidde de profeet s.a.w. zijn ooms, maar hij hief zelf de wapens niet op tegen hun tegenstanders. zijn inspanningen beperkten zich tot het oppakken van de pijlen van de vijand, wanneer die vielen en ze aan zijn ooms overdragen.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day