1. Articles
  2. Wij geloven in Jezus (vrede zij met hem)
  3. De wonderbaarlijke geboorte van Jezus (vrede zij met hem)

De wonderbaarlijke geboorte van Jezus (vrede zij met hem)

1878 2014/03/16 2024/07/23

Wat betreft de geboorte van Jezus (vrede zij met hem) zegt Allah de Verhevene in het hoofdstuk “Maryam” in de Edele Qor-aan: “En noem in het Boek (de Qor-aan) Maryam, toen zij zich terugtrok van haar familie naar een oostelijke plaats (in de tempel). En zich van hen afzonderde achter een scherm. Vervolgens zonden Wij haar Onze Geest (de engel Djibriel [Gabriel]) en hij verscheen aan haar als een volmaakt mens. Zij zei: “Ik zoek mijn bescherming bij de Barmhartige tegen jou, als jij (Allah) vreest.” Hij zei: "Voorwaar, ik ben slechts een gezant van jouw Heer, om jou een reine jongen te schenken.” Zij zei: “Hoe kan ik een jongen krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt, ik ben geen onzedelijke vrouw.” Hij zei: “Zo is het, jouw Heer heeft gezegd: “Dit is gemakkelijk voor Mij. En (Wij scheppen hem) opdat Wij hem tot een Teken voor de mensen maken en als Barmhartigheid van Ons. En het is een vastgestelde zaak.” En zo droeg zij hem en trok zich met hem terug op een verre plek. En de geboorteweeën dwongen haar naar de stam van een palmboom (om zich tegen de pijn aan vast te houden) te gaan. Zij zei: “Was ik maar hiervoor gestorven en volledig vergeten geweest.” Toen riep hij (Djibriel) haar van beneden de palmboom: “Treur niet, want jouw Heer heeft een beekje beneden jou verschaft. En schud de stam van de palmboom naar jou toe, dan zullen er rijpe dadels op jou vallen. Dus eet en drink en verkoel jouw ogen. Maar als jij iemand van de mensen ziet, zeg dan: “Voorwaar, ik heb de Barmhartige belooft te vasten, dus zal ik vandaag tot geen mens spreken.” Toen ging zij naar haar volk, hem (‘Iesa: Jezus) dragend. Zij zeiden: “O Maryam, voorzeker, jij hebt iets vreemds gedaan. O zuster van Haaroen, jouw vader was geen slechte man en jouw moeder was geen onzedelijke vrouw.” Daarop wees zij naar hem. Zij zeiden: “Hoe kunnen wij spreken met een baby, die nog als kind in de wieg ligt?” Hij (‘Iesa) zei: “Voorwaar, ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij de Schrift gegeven en mij tot een profeet gemaakt. En Hij heeft mij gezegend waar ik ook ben en Hij heeft mij bevolen de salaat (het gebed) te verrichten en de zakaat (te betalen), zolang ik leef. En om goed te zijn voor mijn moeder. En Hij heeft mij niet als een arrogante ongehoorzame gemaakt. Vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd en op de dag dat ik sterf en op de dag dat ik tot leven wordt opgewekt.” Dat is ‘Iesa, zoon van Maryam, het Woord van Waarheid waaraan zij twijfelen. Het is niet passend voor Allah om een zoon te hebben, Heilig is Hij, als Hij iets bepaalt, zegt Hij er slechts tegen: “Wees,” en het is. (Zeg:) “En voorwaar, Allah is mijn Heer en jullie Heer: dus aanbidt Hem, dit is het rechte Pad.” (Soerah Maryam (19), aayah 16-36)

 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day