1. Articles
  2. Bewijzen voor een atheïst dat Allah (God) bestaat
  3. Het logische idee van God

Het logische idee van God

1189 2014/03/23 2020/11/23

Mijn eerste vraag aan een atheïst is: "Wat is de definitie van God?” Want een persoon die zegt dat er geen God is, zou moeten weten wat de betekenis is van God. Als ik een boek omhoog houdt en zeg dat dit een pen is, dan zou de andere partij die zegt dat het geen pen is, tenminste de definitie van een pen moeten weten, zelfs als hij niet in staat is om de pen te herkennen of te identificeren welk product ik nu in mijn hand houd.


Ditzelfde geldt voor een atheïst die zegt “er is geen God”. Hij zou op zijn minst moeten weten wat het idee, denkbeeld, is van God. Zijn beeld zal voortkomen uit de omgeving waar hij woont. De god die een groot aantal van de mensen aanbidden, heeft menselijke eigenschappen, daarom gelooft hij niet in zo'n god. Hetzelfde geldt voor een moslim, deze gelooft ook niet in zulke valse goden.


Als een niet-moslim gelooft dat de Islam een genadeloze religie is, dat te maken heeft met terrorisme; een religie die geen rechten geeft aan de vrouw; een religie die de wetenschap tegenspreekt; dan is het logisch dat deze niet-moslim zo'n Islam verwerpt.


Het probleem is dat hij een heel verkeerd beeld heeft van de Islam. Ook ik zou zo'n verkeerd beeld van de Islam verwerpen, maar tegelijkertijd wordt het mijn plicht als moslim om hem het correcte beeld van de Islam te laten zien. Met andere woorden, dat de Islam een vredelievend geloof is; dat het de vrouwen gelijke rechten geeft; dat het niet tegenstrijdig is met logica, redenering en wetenschap. Als ik de correcte feiten van de Islam aan deze niet-moslim laat zien, Inshaa-e Allaah zal hij dan de Islam accepteren als zijn geloof.


Op dezelfde manier verwerpt de atheïst de valse goden, en de plicht van elke moslim is het presenteren van een correct beeld van God, wat hij Inshaa-e Allaah niet zal verwerpen.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day